Ny vägledning ska få värdegrunden att fungera i praktiken

Ny vägledning ska få värdegrunden att fungera i praktiken

För att få till en dialog kring värdegrundsfrågor inom äldreomsorgen har Socialstyrelsen tagit fram en vägledning för personalen samt en folder som riktar sig direkt till äldre och närstående.

Enligt ett tillägg i socialtjänstlagen ska alla inom socialtjänstens äldreomsorg arbeta för att de gamla får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

För att den nationella värdegrunden ska få genomslag i praktiken har Socialstyrelsen gett ut en bok med vägledningsmaterial och praktiska övningar för personalen i äldreomsorgen. Boken innehåller också information om varför arbetet är angeläget och vilka bestämmelser som finns. Boken kostar 100 kronor och kan beställas från Socialstyrelsen hemsida, där den också går att ladda ner gratis (se länk till höger).

I den folder som riktar sig till äldre och närstående förklaras innebörden av den nationella värdegrunden. Den kan också laddas ner eller beställas gratis från Socialstyreslens hemsida (se länk till höger).

Såväl boken som foldern har tagits fram i samverkan med Sveriges kommuner och landsting, Famna och Vårdföretagarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida