Nya etiska koden för sjuksköterskor nu på svenska

Nya etiska koden för sjuksköterskor nu på svenska
Ladda ner eller beställ de etiska riktlinjerna direkt från SSF: www.swenurse.se

Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en ny och uppdaterad svensk version av den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s etiska kod för sjuksköterskor.

En skillnad mot tidigare är att det i den nya koden poängteras att omvårdnaden ska vara likvärdig och inte begränsas av kön eller sexuell läggning.

Språket är enklare än i tidigare versioner och det finns också med fler förklaringar till de uttryck som används i den etiska koden.

I den svenska översättningen har Svensk sjuksköterskeförening, SSF, dessutom vinnlagt sig om att få till en lite roligare och mer läsvänlig layout.

Första kom på 1950-talet

ICN, International council of nurses, antog den första etiska koden för sjuksköterskor 1953. Med jämna mellanrum revideras den och den senaste version som nu har översatts till svenska fastställdes 2005.

I dag används ICN:s etiska kod framför allt av studenterna inom sjuksköterskeutbildningarna.

? Men jag tycker att den ska användas brett ute på arbetsplatserna. Det som står i koden är väldigt användbart i diskussioner kring etiska frågeställningar. Sjuksköterskorna får någonting att förhålla sig till, säger Inger Nordström Torpenberg som är sekreterare i SSF:s etiska råd.

Allmänt hållen

Koden har kritiserats för att vara alltför allmänt hållen och därför svår att använda i den kliniska vardagen.

? Det är riktigt, men det finns en vinst i att ha ett dokument som förenar sjuksköterskor i hela världen. Genom att den är så allmänt hållen kan alla, oavsett var och under vilka förhållanden de är verksamma, stå upp för innehållet i den, säger Inger Nordström Torpenberg.

SSF:s etiska råd anser att det även bör tas fram etiska riktlinjer som är anpassade efter svenska förhållanden och som är mer patientnära och praktiskt användbara jämfört med de internationella. Ett förarbete pågår, men om det verkligen blir någon svensk etisk kod avgörs tidigast den 1 oktober 2008 då SSF har sin föreningsstämma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida