OK med etiska krav vid offentliga upphandlingar

Det råder inte längre något tvivel om att landsting och kommuner kan ställa etiska krav vid upphandling av varor. Exempelvis att de inte är tillverkade av barn eller slavarbetare.

11 januari 2010

Eftersom det har funnits en del frågetecken kring vad den komplicerade lagstiftningen om offentlig upphandling säger om etiska krav, har arbetsgivarorganisationen SKL:s, Sveriges kommuner och landstings, jurister gått igenom vad som egentligen gäller.

Är det bara priset som avgör vem som ska vinna en offentlig upphandling av varor eller kan ett enskilt landsting eller en kommun också kräva att varorna är tillverkade under förhållanden som kan anses vara etiskt godtagbara?

Ingen tvekan

Enligt SKL:s jurister råder det inte längre någon tvekan om att sådana krav kan ställas.

Exempelvis att arbetsmiljön är acceptabel för de anställda, att barn eller slavarbetare inte används, att de anställda får organisera sig fackligt och att arbetsgivaren följer ILO:s, International labour organizations, grundläggande konventioner.

Leverantörerna ska kontrolleras

En förutsättning är dock att de myndigheter som gör det också är beredda på att kontrollera att leverantörerna verkligen följer kraven, skriver SKL i ett pressmeddelande.

Fabriksinspektioner kan vara dyra. För att även mindre kommuner ska ha råd att göra detta har SKL tagit fram stöddokument för upphandling av inspektionstjänster.

Mer om etiska upphandlingar kan du läsa om på SKL:s hemsida: www.skl.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida