personcentrerad vård

Över hälften av landstingen arbetar för personcentrerad vård

Över hälften av landstingen arbetar för personcentrerad vård
Personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt - som har definierats lite olika av landstingen och regionerna. En gemensam nationell definition skulle underlätta, anser SKL. Arkivbild: Mostphotos

Av landets 21 landsting/regioner har 13 tagit beslut om att arbeta för att införa personcentrerad vård. Det visar en kartläggning som gjorts av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

På arbetsgivarorganisationen SKL:s kongress 2015 togs beslut om att driva utvecklingen för en mer personcentrerad vård i Sverige. Som Vårdfokus berättat i flera artiklar och reportage är det här också en hjärtefråga för Vårdförbundet.

Läs Vårdfokus artiklar om personcentrerad vård

Grunden i det personcentrerade förhållningssättet är att se patienten som en person – med behov, men också med resurser. Patienten är medskapare och en jämlik partner i vården. Patienten är mer än sin sjukdom och vårdmötet startar med frågan: vad är viktigt för dig?

Något patienter och personal vill ha

I rapporten har SKL kartlagt hur det går med införandet av personcentrerad vård. I dagsläget har 13 av 21 landsting/regioner tagit ett övergripande beslut om att skapa förutsättningar och samordna insatser för personcentrerad vård.

En av slutsatserna i rapporten är att det skulle behövas en nationell gemensam definition av personcentrerad vård. Andra slutsatser är:

  • Personcentreringen behöver vara en del av vårdens ordinarie verksamheter och kan inte endast drivas av eldsjälar.
  • Personcentrering är ett arbetssätt som både patienter och personal vill ha.
  • Ledningen är viktig för att skapa förutsättningar och ge mandat.
  • Patient- och brukarmedverkan är en förutsättning för personcentreringens utveckling.
  • Att mäta personcentrerad vård är komplext och behöver utvecklas.

Läs hela rapporten här.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida