Etik

Oetiskt övervaka patienter med schizofreni via mobil

Oetiskt övervaka patienter med schizofreni via mobil
Att via en mobilapp följa personer med schizofreni och paranoida tankar är oetiskt anser den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg. Arkivbild: Mostphotos

En forskargrupp vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg ville pröva en mobilapplikation för att följa sjukdomsförloppet hos personer med schizofreni. Men etikprövningsnämnden sa nej.

I sitt svar till forskargruppen skriver den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg att risken för patienter med schizofren sjukdom och paranoida tillstånd är alldeles för stor.

”Att kontinuerligt övervaka en patients beteende avseende var han befinner sig, aktivitet, verbal aktivitet, skapar ett misstroende hos patienten mot denna teknik och falsk trygghet hos vårdgivaren. Nämnden finner det därför att betrakta som oetiskt att genomföra denna typ av studie på individer med schizofren och paranoid grundsjukdom. Dessa individer saknar vanligtvis full sjukdomsinsikt trots en adekvat psykofarmakabehandling.”, skriver nämnden.

Däremot tillåter den ett annat forskningsprojekt där man med hjälp av samma typ av mobilapplikation – Mood Mapper – ska följa ett antal personer med bipolär sjukdom.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida