Personer med demenssjukdom får inte registreras i kvalitetsregister

Personer med demenssjukdom får inte registreras i kvalitetsregister. Det är Datainspektionens svar på en fråga om hur det ska hanteras. Men regeringen bör se över lagstiftningen, anser inspektionen.

19 september 2011

Av hänsyn till den enskildes integritet kräver patientdatalagen att varje berörd person får information om vad registrering i ett nationellt kvalitetsregister innebär. Efter att ha fått den informationen har personen möjlighet att motsätta sig registrering.

Vårdgivaren kan inte uppfylla sina skyldigheter

Men vuxna personer som varaktigt saknar beslutsförmåga, till exempel personer med demenssjukdom, kan inte vare sig förstå information om registreringen eller uttrycka att han eller hon motsätter sig denna. Och eftersom vårdgivaren därmed inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt patientdatalagen, är registrering i kvalitetsregister inte möjlig, konstaterar Datainspektionen.

Frågan måste genomlysas

Det blev svaret på en fråga till Datainspektionen om hur registrering av personer som varaktigt saknar beslutsförmåga ska hanteras.

Frågan om de varaktigt beslutsoförmögnas ställning inom hälso- och sjukvården har utretts och debatterats och enligt Datainspektionen är det på tiden att frågan ges en grundlig genomlysning och att regeringen i detta sammanhang även överväger en författningsreglering.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida