Prisas för sina etiska insatser

Prisas för sina etiska insatser
Sjuksköterskan Marie Chenik får KI:s etikpris. Foto: Ulf Sirborn

I dag uppmärksammas Marie Chenik, sjuksköterska och etiksamordnare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och Huddinge, för att hon lyckats göra etikfrågan levande i vårdens vardag.

24 oktober 2013

Det är Karolinska Institutets etikpris som i dag delas ut till Marie Chenik.

För tjugo år sedan, när Karolinska universitetssjukhuset bildade ett etikråd, valdes hon in som sjuksköterskerepresentant. Sedan dess har hon arbetat för att etikarbetet ska genomsyra den kliniska vardagen. Hon har stått bakom mängder av utbildningsinsatser och skapat flera viktiga nätverk, bland annat ett nationellt etiknätverk.

Att personalen tränar sin etiska kompetens är viktigt för att hålla den vid liv, anser hon.

– Det gäller att kunna identifiera ett etiskt problem när det dyker upp, att bygga sin rapportering och sitt ställningstagande på rena fakta, att genomskåda eventuella värdekonflikter och intressekonflikter, säger Marie Chenik i ett pressmeddelande från Karolinska.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida