Röntgensjuksköterskorna får etisk kod

Röntgensjuksköterskorna behöver en etisk kod — de har hittills ”lånat” ICN:s. Därför har en arbetsgrupp, gemensam för Vårdförbundet och Svensk förening för röntgensjuksköterskor, SFR, utarbetat ett förslag till en sådan. Den är nu ute på remiss hos Vårdförbundets och SFR:s medlemmar.

22 oktober 2007

En etisk kod ska, som det sägs i förslaget, ge stöd åt etiska beslut i det dagliga arbetet. En yrkesetisk kod stärker förtroendet för röntgensjuksköterskan i samhället och främjar den professionella yrkesidentiteten.

– Att ha en etisk kod för just vår yrkesgrupp är en viktig del av vår utveckling som autonoma yrkesutövare, säger Gunnela Örnberg, ordförande i SFR.

En första diskussion om förslaget ska äga rum på röntgensjuksköterskans dag den 8 november.

– Där finns det stor möjlighet att påverka förslaget, så jag hoppas många kan ta tillfället i akt och delta, säger Gunnela Örnberg.

Beslut nästa sommar

Men det finns utrymme för diskussioner fram till den 15 december, då arbetsgruppen vill ha synpunkterna hos sig. I februari ska det nya förslaget finnas framme, och enligt tidplanen ska beslutet om den nya koden fattas på SFR:s årsmöte i samband med röntgenveckan i Uppsala i augusti.

– Jag hoppas att den etiska koden kommer att kunna användas som ett stöd i det dagliga arbetet på avdelningen, säger Gunnela Örnberg. Och att den ska kännas tillgänglig också för dem som studerar till röntgensjuksköterska.

Diskussionerna i samband med Röntgensjuksköterskans dag kommer att hållas i Stockholm. En inbjudan till det evenemanget och programmet finns på Vårdförbundets hemsida. Där finns också själva remissförslaget.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida