Yrkesetik

Sexuell relation med patient ledde till prövotid

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN, har beslutat om en treårig prövotid för en manlig sjuksköterska som inledde en sexuell relation med en kvinnlig patient inom psykiatrin.

23 december 2016

Det handlar om en sjuksköterska med lång erfarenhet från psykiatrin och om en patient med långvarig psykisk sjukdom och beroendeproblematik.

Vårdfokus skrev om fallet för ett år sedan. När historien uppdagades intervjuade tidningen Folkbladet patientnämndens utredare som då sa: ”Det är naturligtvis inte acceptabelt att personal agerar på det här sättet. Psykiatrins patienter är särskilt sårbara och i beroendeställning.”

Patienten anmälde sjuksköterskan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som i sin tur har anmält ärendet till HSAN. ”Sjuksköterskan kan befaras vara olämplig för sitt yrke”, skriver myndigheten.

Var ofta på hennes rum

I sin anmälan har kvinnan berättat att hon kände sig dragen till sjuksköterskan och att han, efter att hon sagt det till honom, ofta var inne på hennes rum och att de brukade krama och smeka varandra. Hon berättar också att de utanför arbetstid brukade prata i telefon med varandra i flera timmar.

Sjuksköterskan ger en annan version. Han hävdar att relationen inleddes först efter det att patienten skrevs ut och att han flera gånger gjorde klart för henne att han inte ville diskutera någon attraktion mellan dem så länge hon var patient. Sedan de inlett relationen ska hon ha sagt att han var det enda som var bra i hennes liv.

Men sjuksköterskan bröt med henne och efter en kort tid fick han veta att hon hade skrivits in på avdelningen igen. När han gjorde klart att det inte kunde vara något romantiskt mellan dem blev hon arg och hotfull. Han tog kontakt med avdelningschefen och med en jurist på Vårdförbundet, som båda gav honom rådet att avbryta all kontakt.

Borde kunna hantera förälskelse

Ivo anser att sjuksköterskan har varit oprofessionell. Vårdpersonal förväntas kunna hantera att patienter förälskar sig i dem. Han borde ha tagit stöd från sin arbetsgrupp för att få hjälp med det, skriver myndigheten.

Enligt Ivo har sjuksköterskan utnyttjat den tillit och det förtroende som uppstod i vårdrelationen till att inleda ett sexuellt förhållande. Därmed har han brustit i sin yrkesroll och bedöms som olämplig.

Ansvarsnämndens bedömning är att sjuksköterskans oförmåga att hantera starka känslor i en vårdrelation kan få allvarliga konsekvenser och är en patientsäkerhetsrisk. Därför anser även nämnden att han kan befaras vara olämplig för sitt yrke. En prövotid på tre år innebär att Ivo under den tiden följer hans yrkesutövning.

Om han under den tiden visar sig vara olämplig igen kommer hans legitimation att återkallas.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida