Sjuksköterskan blev för personlig

Kammarrätten har fastställt den erinran som Ansvarsnämnden gav en sjuksköterska vars patient blev förälskad i henne under samtalsterapin.

Den 28-årige mannen hade varit patient på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen i ett par år då han började i samtalsterapi hos sjuksköterskan. De sågs en gång i veckan, e-postade, diskuterade böcker, musik och dagsaktuella frågor. Ibland lagade de mat ihop eller gick på bio.

Efter några månader berättade patienten för sjuksköterskan att han hade blivit kär i henne. Hon tog genast upp det med hans läkare, behandlingsteamet och handledningsgruppen. Hon sa att hon ville avsluta terapin, men övertalades att fortsätta.

När sjuksköterskan efter två år började en vidareutbildning glesade samtalen ut och mannen tyckte att hennes attityd förändrades. I samband med att sjuksköterskan blev sjuk hänvisades patienten till en kollega, men han ville fortsätta hos sjuksköterskan. Patienten hörde ingenting från mottagningen på ett halvår och fick inte svar på sin e-post till sjuksköterskan. Han åkte då hem till henne. Det ledde till ett telefonsamtal från hans läkare och efter flera turer och många månader bytte mannen så småningom mottagning.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden och hävdade att hon lämnade honom i ett värre skick än innan terapin började. Nämnden gav henne en erinran som länsrätten undanröjde då hon överklagade. Men mannen överklagade och ville att sjuksköterskan skulle få en varning.

Kammarrätten konstaterar att mannen aldrig överklagade Ansvarsnämndens beslut. Sjuksköterskan kan därför inte få en starkare påföljd än den hon fick där. Men hon ska ha en erinran för en del av den e-post som hon sände patienten. De hade en starkt personlig prägel med inslag av vänskaplighet och förtrolighet och visar att sjuksköterskan inte intog en tillräckligt professionell hållning, anser rätten.

En av rättens fyra ledamöter ville fria sjuksköterskan (kr 5826-07). m

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida