SKL vill inte lagstifta om värdighet

SKL, Sveriges kommuner och landsting, vill inte lagstifta om värdighet i äldreomsorgen.- Hur ska en domstol kunna bedöma ett bemötande? säger Staffan Werme, ordförande för SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg.

27 oktober 2008

Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger nej till det förslag om en nationell värdegrund för äldreomsorgen som utredningen Värdigt liv i äldreomsorgen föreslår.

Staffan Werme, kommunalråd i Örebro (fp) som har lett SKL:s arbete med att svara på remissen, tycker att det finns en risk att man snävar in begreppet värdighet och ställer ett antal grupper utanför om en nationell värdegrund blir till lag.

– Värdighet som grundsyn för äldre är lika viktigt för alla. Man kan förtydliga värdighetsbegreppet i portalparagraferna i både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i stället, säger han.

Värdighet handlar om bemötande

Staffan Werme ser det också som omöjligt att lagstifta om värdighet eftersom det handlar väldigt mycket om bemötande.

– Det finns en risk att man hamnar i ett rättsosäkert läge. Det som är rätt i en kommun är fel i en annan, säger han.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida