Socialstyrelsen ser över riktlinjerna för vård i livets slutskede

Efter det uppmärksammade fallet med den dråpmisstänkta läkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus kommer nu Socialstyrelsen att se över sina riktlinjer.

10 mars 2009

De allmänna råden kring livsuppehållande vård i livets slutskede är från 1992 och Socialstyrelsen väljer nu, efter den debatt som har uppstått, att gå ut och ”klargöra myndighetens roll och aktiviteter”.

I dialog med bland andra Svenska läkaresällskapet, Läkarförbundet, Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeföreningen kommer Socialstyrelsen att identifiera vad som behöver förtydligas i de allmänna råden. Det kan exempelvis röra sig om vissa aspekter som berör för tidigt födda barn eller äldre som är svårt sjuka. Myndigheten slår dock fast att:

”Det är viktigt att i det arbetet ha med sig insikten om att alla etiska dilemman inte kan lösas genom regler eller riktlinjer. Vården kommer ändå att dagligen behöva fatta svåra och livsavgörande beslut på helt olika förutsättningar.”

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida