Stor misstro mot psykiatrins möjligheter bland allmänheten

Bara var fjärde i Sverige tror att personer med psykiska problem får professionell hjälp inom sjukvården, visare en undersökning från myndigheten för handikappolitisk samordning.

–  Om det innebär att personer med psykisk ohälsa drar sig för att söka vård blir det en uppförsbacke för psykiatrin i mötet med patienten. Ett bra behandlingsresultat är beroende av förtroendet mellan vården och patienterna, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare-Johansson.

– Sedan måste självklart psykiatrin arbeta med ständiga förbättringar, precis som vården i övrigt.

Var fjärde negativ

Undersökningen visar att var fjärde tillfrågad har en negativ inställning till personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. De vill inte ha en person med psykisk sjukdom som kollega eller granne, och inte heller att psykiatriska verksamheter förläggs i bostadsområden.

Nästan lika många, en av fem, skulle heller inte bjuda hem en person man visste hade en psykisk sjukdom. Bland de tillfrågade mellan 25 och 45 år är den negativa inställningen ännu större.

Stigmatisering

–  Det är siffror att ta på stort allvar. De visar att stigmatiseringen av personer med psykisk ohälsa fortfarande är stark, en stigmatisering som bygger på okunskap. Jag tror det är viktigt med de kampanjer som nu planeras där personer som själva är drabbade berättar om sina erfarenheter, säger Lisbeth Löpare-Johansson.

Enligt Rickard Bracken, projektledare för Attityduppdraget på myndigheten för handikappolitisk samordning, överensstämmer siffrorna med internationella studier. 
 
Han säger att det är oroväckande att så många är negativt inställda till personer med psykisk ohälsa, inte minst för att den psykiska ohälsan i befolkningen är lika utbredd som de negativa attityderna mot den.

Läs studien: www.handisam.se/attitydstudie

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida