Svåra etiska dilemman att hantera i hemsjukvård i livets slutskede

Svåra etiska dilemman att hantera i hemsjukvård i livets slutskede
Margareta Karlsson vill visa att det i palliativ hemsjukvård kan uppstå etiska dilemman som sjuksköterskor behöver stöd för att hantera.
Foto: Andreas Johansson

Palliativ hemsjukvård fungerar oftast bra. Men en forskargrupp på Högskolan Väst lyfter fram de etiska dilemman för sjuksköterskor som kan uppstå i kritiska situationer.

10 december 2010

När en patient närmar sig döden kan etiska dilemman infinna sig som inte har varit aktuella tidigare. Anhöriga kanske inte riktigt litar på att patienten kan få lika bra smärtlindring av hemsjukvården och vill att han eller hon i stället ska läggas in på sjukhus, medan patienten själv vill vårdas hemma.

Detta tar forskaren Margareta Karlsson och hennes kolleger upp i en artikel i International journal of palliative nursing.

– Då gäller det att skapa tillit och visa att vi faktiskt klarar det. Man måste vara trygg i sig själv som sjuksköterska, säger hon i ett pressmeddelande från Högskolan väst.

Olika syn på god palliativ vård

Det kan också uppstå ett dilemma om sjuksköterskan och läkaren är oense om hur mycket smärtlindring en patient behöver eller när sjuksköterskan tvingas ge vård som bara är plågsam för patienten.

Oftast fungerar hemsjukvård i livets slut bra, anser Margareta Karlsson, som är universitetsadjunkt i vårdvetenskap. Men hon och hennes kolleger vill med studien peka ut några riktigt kritiska situationer, så att sjuksköterskor under utbildning kan förberedas på vad de kan tänkas möta.

Forskarna betonar också att sjuksköterskor som arbetar i palliativ hemsjukvård behöver kontinuerlig handledning.

Studien Community nurse’s experiences of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study, är publicerad i International journal of palliative nursing 2010;16(5):224 – 231.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida