Teamarbete kan underlätta
etiskt svåra situationer

När sjuksköterskor upplever moralisk stress handlar det ofta om att det inte finns utrymme för att göra det de vill och borde göra. Etiska problem, däremot, går att ta itu med.

2 november 2011

Marit Silén, själv sjuksköterska, har i sina studier frågat sjuksköterskor om etiska problem och moralisk stress och funnit att den uppstår när sjuksköterskor inte kan ge den goda vård de vill.

— God vård är det egentliga syftet med omvårdnad och när sjuksköterskan inte har det handlingsutrymme som krävs för det upplever hon moralisk stress.

En sådan situation kan vara när sjuksköterskan bedömer att en orolig patient behöver ha någon hos sig en timme men det inte finns tillräckligt med personal för det — eller när kulturen på arbetsplatsen inte tillåter det. Orsaken kan också vara bristande samarbete och kommunikation läkare och sjuksköterskor emellan.

Utifrån sjuksköterskornas perspektiv uppstår etiska problem ofta i förhållande till läkare, framför allt när det gäller beslut om livsuppehållande behandling. De förstår inte alltid på vilken grund läkaren beslutar om fortsatt livsuppehållande behandling. Besluten kan också skifta beroende på vilken läkare som är i tjänst, och när sjuksköterskorna inte känner sig involverade.

— Det finns en tendens mot att det sjuksköterskor kallar etiska problem egentligen är en konflikt mellan olika yrkesgrupper, säger Marit Silén.?

Etiskt svåra situationer kommer alltid att uppstå men hon tror att teamarbete kan vara ett sätt att öka förståelsen mellan olika arbetsgrupper. Då kan man prata med varandra och har kolleger som lyssnar. ?

— Genom teamarbete närmar man sig varandra och kan bättre förstå andras perspektiv. Man är inte rivaler utan kompletterar varandra. Då blir det lättare att hantera etiskt svåra situationer på ett bra sätt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida