Utredare utsedd till utredningen om papperslösas rätt till vård

Regeringen har i dag utsett Rättsmedicinalverkets generaldirektör Erna Zelmin till särskilda utredare i utredningen om hur rätten till vård för asylsökande gömda och papperslösa kan utökas.

Erna Zelmin har tidigare varit rätts- och expeditionschef för Socialdepartementet, departementsråd och enhetschef på justitiedepartementet. Hon har också varit sakkunnig och expert i ett antal statliga utredningar.

Sverige har i många år kritiserats från många håll, inte minst av FN:s särskilde rapportör om rätten till hälsa, Paul Hunt, för att gömda och papperslösa inte har rätt till subventionerad sjukvård i Sverige.

– Min uppfattning är att hälso- och sjukvård bör vara en rättighet för alla. Den ordning som har gällt i Sverige har inte bara skapat stora problem för de personer som nekats subventionerad vård utan har också satt vårdpersonal i ett svårt etiskt dilemma, säger socialminister Göran Hägglund i en kommentar.

Det var i januari som regeringen beslutade att utredningen skulle tillsättas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida