Vår roll är avgörande

Den nya influensan a(h1n1) väcker många frågor. Men det råder inget tvivel om att den kunskap som vi har spelar en avgörande roll för att begränsa smittspridningen och ge en god vård till dem som drabbas.

De svenska myndigheterna har beslutat att genomföra en massvaccinering för att minska effekterna av viruset. Därmed möter vi nu en mycket speciell situation där utmaningarna är många. Bland annat handlar det om logistik, organisation och prioriteringar. Oundvikligen kommer man att behöva nedprio­ritera något i »den vanliga« vården för att kunna klara en massvaccinering. Hur ska dessa prioriteringar göras? Vaccineringen blir också ett test på hur man lyckas samverka över gränserna mellan vårdens olika huvudmän. Den kunskap som Vårdförbundets medlemmar har och de arbetsinsatser vi utför behövs på många olika plan för att denna massvaccination ska vara möjlig! ??

Partiledarna har under sommaren börjat »bekänna färg« inför den stundande valrörelsen. Frågan om hur kvinnors och mäns arbete värderas har berörts i några av sommartalen. Tyvärr kan man konstatera att tonvikten i diskussionen ständigt hamnar på de kvinnoyrken som har allra lägst löneläge. Men den skeva värderingen är lika aktuell för de kvinnodominerade arbeten som kräver högskoleutbildning. ?

Värderingsfrågan kräver inte någon ytterligare kartläggning eller utredning. Vi vet var de största problemen finns. Detta är inget som löser sig i en »avtalsrörelse« med några procent hit eller dit, eller speciella »kvinnopotter«. Nu krävs medveten och långsiktig handling på flera olika plan:??

  • Vårdutbildningarna måste förbättras och utvecklas – speciellt den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.?
  • Det måste satsas mer på forskning – speciellt verksamhetsnära forskning – inom de traditionellt kvinnliga kunskapsområdena.?
  • Vårdens system – till exempel vårdvalssystem – måste byggas så att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet gynnas och värderas högre. ?
  • Det måste finnas reella resurser och god planering för en kontinuerlig professionell utveckling för alla vårdens yrkesgrupper.?
  • Vårdens organisation ska byggas för att tydliggöra möjliga karriärvägar för vårdens olika yrkesgrupper. ?

Min ambition är att Vårdförbundets politik kring värderingsförändringen ska vara mycket tydlig. Men det är en komplicerad fråga som rör stora delar av samhället. Det handlar till exempel om hur lönebildningen sker i samhället, om hur olika yrken och kunskaper traditionellt har högre eller lägre status än andra. Det handlar om attityder och värderingar som sitter djupt rotade och är svåra att förändra. ?

Men om vi tillsammans med politiker, arbetsgivare och andra yrkes- och fackförbund kan forma ett långsiktigt arbete kring bland annat de konkreta punkterna ovan, så har vi bättre förutsättningar för att kunna få till stånd en värderingsförändring. För det är verkligen på tiden!??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida