Vårdetisk spegel

Gunilla Silfverberg, Torbjörn Tännsjö, Lennart Nordenfelt med flera117 sidor. Ersta Sköndal högskola 2008Beställs från Fritzes kundservice:

30 oktober 2008

De etiska problem som studenterna vid Mälardalens högskola redogör för, när de uppmanas att berätta om något de har varit med om i vården, har ändrat karaktär sedan 1980-talets början. Det skriver en av författarna till denna vård­etiska antologi, sjukskötersk­an och teologie doktorn Kersti Malmsten Gedda, som i många år har undervisat sjuksköterskestudenter i etik. På senare år har berättelserna ofta handlat om att studenterna varit åskådare till andra vårdares tillkortakommanden eller underlåtenhet. En student blir varse att en vårdare låter bli att besöka en boende med demens och vad som då drabbar studenten som påtalar underlåtenheten. Med det exemplet som utgångspunkt resonerar författaren kring olika dimensioner i etisk problematik.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida