Stockholms läns landsting

Vårdförbundet vill få mer insyn i forskning

Vårdförbundet vill få mer insyn i forskning
Jane Stegring vill att Vårdförbundet ska få mer insyn i de forskningsprojekt som diskuteras.

Som en direkt följd av Macchiariniaffären kräver Vårdförbundet att få mer insyn och samarbete genom det nya forsknings- och utbildningsavtalet, ALF, som landstingsfullmäktige i Stockholm fattar beslut om imorgon.

I dag deltar inte Vårdförbundet på de möten som forsknings- och utbildningsgrupperna har inom Stockholms läns landsting, där olika forskningsprojekt presenteras och diskuteras.

– Vi behöver vara med där och få mer insyn. Våra medlemmar deltar i mycket av forskningen utan att ha fått speciellt mycket information. I dagens sjukvård finns inte tid till att reflektera över nya behandlingar. Men man kanske deltar i att utföra dem. Eller som i fallet Macchiarini där det var ett nytt ingrepp, säger Jane Stegring, vice ordförande i Stockholmsavdelningen och styrelseledamot i Vårdförbundet nationellt.

Läkarnas ST-utbildning

Vårdförbundet i Stockholm yrkar därför på mer insyn och samarbete genom det nya ALF-avtalet mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet. ALF betyder avtalet om läkarutbildning och forskning inom hälso- och sjukvården. Det fördelar de statliga pengarna inom områdena till landstingen.

Avtalet slutförhandlades i central samverkan samtidigt som debatten kring om Macchiarinis operationer av luftstrupar i plast var som intensivast. Yrkandet ligger nu med i de dokument landstingsfullmäktige beslutar om.

– Vi har inte fått en exakt form för samarbetet än utan får ha en dialog om det, säger Jane Stegring.

Sista förhandlingen

Stockholms läns landstings forskningsdirektör Jan Andersson har en annan bild av betydelsen fackets yrkande fick i förhandlingen. Han ser inte att det kommer att öka möjlighet att få insyn, och menar att ALF-avtalet är fel forum.

– Jag blev förvånad att facket tog upp den diskussionen där på tredje och sista förhandlingen. Det var för sent. Karolinska institutets styrelse hade redan antagit förslaget och vi har ingen förhandlingsomgång kvar innan landstingsfullmäktige fattar beslut, säger han.

Han vill nu invänta de fyra tillsatta utredningarna på Karolinska institutet och Karolinska sjukhuset.

– Forskningen är fri, den kan inte facket, politiker eller landstingsdirektörer styra över. Däremot kan man ha inflytande över att forskningen sker inom juridiska och etiska regler. När rapporterna presenteras efter sommaren får vi se över hur något liknande inte ska kunna hända igen, och hur vi skyddar de människor som beforskas etiskt och juridiskt.

Skadat förtroende

Jane Stegring lyfter fram att förtroende för arbetsgivarsidans omdöme efter Macchiarini-operationerna är allvarligt skadat.

– Våra medlemmar har sin yrkesetik och går till jobbet för att göra det bästa möjliga för patienten. De måste kunna lita på att arbetsgivaren har gjort rätt bedömningar och kontroller inför nya behandlingar och ingrepp, även då det är forskning.

Ungefär hälften av den forskning som bedrivs kliniskt i landstinget finansieras statligt, och en förutsättning för det är att ett regionalt ALF-avtal slutits mellan landsting och universitet. Resterande hälften är landstingets egna medel.

Pengarna i ALF-avtalet går till största delen till läkarnas statligt finansierade vidareutbildning, ST, och medicinska forskningsprojekt. En mindre del går även till omvårdnadsforskning.

– Vi vill inte ha stängda dörrar till vilka forskningsprojekt som är på gång. Vi vill ha en ökad dialog. Genom insyn kan vi också ställa frågor och säga till om något inom forskningen inte känns rätt. Våra medlemmar utsätts för etisk stress genom att delta utan tillräcklig information.

Vårdförbundet har också yrkat på att få bli representerade i landstingets och Karolinska institutets gemensamma utbildnings- och forskningsstyrelse.

– Det kan vi fundera över och förhandla om framöver. Vi har inte haft facklig representation där tidigare, men det är inte ristat i sten, säger Jan Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida