”Vårdmetoder bör analyseras etiskt”

Nya metoder inom vårdforskningen kan få konsekvenser av etisk natur. Därför bör även de granskas etiskt innan de tas i bruk.

14 november 2008

Det säger Vårdförbundet i sitt svar på en departementsutredning där behovet av en etisk analys innan steget tas från forskning till praktisk användning i vården har utretts.

Utredningen föreslår att Statens medicinsk-etiska råd, Smer, ska ha ett nationellt ansvar och sjukvårdshuvudmännen motsvarande ansvar utifrån sitt perspektiv, att bedöma vilka nya metoder som bör analyseras.

Det handlar om metoder som aktualiserar svåra etiska frågeställningar för individen eller samhället och frågor som har betydelse för den personliga integriteten eller som påverkar synen på människovärdet.

Smers uppdrag föreslås i utredningen att avgränsas till existentiella frågor som aktualiseras av den medicinska utvecklingen, den medicinska biotekniken och andra nya tekniker, som till exempel nanoteknik och avbildningstekniker. Däremot ska bland annat rena omvårdnadsfrågor ligga utanför Smers ansvarsområde.

Vårdförbundet håller inte med

Den avgränsningen håller inte Vårdförbundet med om. Även nya metoder som är resultat av vårdforskning bör omfattas av den föreslagna regleringen, säger förbundet i sitt svar, eftersom även vårdforskningens uppdrag är att ta fram nya metoder eller interventioner som kan få konsekvenser av etisk natur.

– Nya metoder ska granskas etiskt oavsett från vilket forskningsområde de kommer, säger Lisbeth Löpare Johansson, som är vice ordförande i Vårdförbundet och ledamot i Smer.

Äldrevården kan inte uteslutas

Hon påpekar att forskning inom vissa områden, exempelvis äldrevården, inte kan uteslutas ur Smers uppdrag.

– Den tekniska utvecklingen kan leda till etiska frågeställningar när det gäller exempelvis tvång kontra integritet i äldrevården.

När det handlar om att avgränsa Smers uppdrag anser Lisbeth Löpare Johansson att det kan lösas genom att även andra instanser får i uppdrag att granska nya metoder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida