Viktigt lyssna på patienter med reumatisk sjukdom

Viktigt lyssna på patienter med reumatisk sjukdom
Sjuksköterskan Ulrika Bergsten har arbetat i tio år på reumatiketsjukhuset Spenshult.

För att hantera sin sjukdom behöver patienter med reumatiska sjukdomar få tilltro till sin egen förmåga och känna att de har stöd från familj, vänner och vårdpersonal. Det visar Ulrika Bergstens studier. I morgon försvarar hon sin avhandling.

8 december 2011

Se patienten med en reumatisk sjukdom som en person och intressera dig för dennes tankar och värderingar. Det är sjuksköterskan Ulrika Bergstens uppmaning till dem som vårdar personer med reumatiska sjukdomar.

 Hon har i sitt avhandlingsarbete undersökt patienternas och vårdpersonalens perspektiv på, orsak till och hantering av reumatoid artrit, RA, samt samspelet dem emellan.

– Patienterna beskrev olika strategier för att hantera sjukdomen i sin vardag. Behovet av att känna tilltro till sin egen förmåga och att få stöd från andra var avgörande för om hanteringen lyckades eller inte, säger Ulrika Bergsten.

Ge kunskap och råd

Vårdpersonalens viktigaste uppgift i samspelet med patienterna är att förmedla kunskap och råd samt att informera om sjukdom och behandling.

– Att misslyckas i sin ansträngning att överlämna kunskap och råd ger inte bara en vårdare som känner sig otillräcklig, det ger även en patient som inte får det stöd som han eller hon behöver, säger hon.

För att få till stånd en bra personcentrerad vård krävs att personalen utvecklar sina kunskaper i att kommunicera och en organisation som gör sådan vård möjlig.

I morgon lägger Ulrika Bergsten fram sin avhandling vid Hälsohögskolan i Jönköping.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida