Vill exportera svensk idé för etikprat

Vill exportera svensk idé för etikprat
Inger Torpenberg, Svensk sjuksköterskeförenings sakkunnig i etikfrågor, bjuder in sjuksköterskor från andra länder att använda deras reflektionsmaterial. Foto: Kicki Engström Höjer

ICN 2015. Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram ett material för att inspirera till etisk reflektion och bjuder på det till deltagare på det internationella mötet i Seoul.

– Varsågoda, säger Ami Hommel, ordförande, och Inger Torpenberg, sakkunnig i etik- och folkhälsofrågor, båda på Svensk sjuksköterskeförening.

De har just presenterat föreningens ”spelplan” för etiska diskussioner för deltagare på den stora internationella sjuksköterskekongressen, ICN, som just nu pågår i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Jo, det ser ut som en spelplan, men utan tärning. Här är det en student- eller arbetsgrupps reflektioner som ska driva vidare, inte tärningskasten.

De intresserade deltagarna får ta med sig ett exemplar och erbjuds att gå in på Sjuksköterskeföreningens webbplats och ladda ner den engelska versionen. Allt utan kostnad, de bjuder på sin idé.

– Hör gärna av er till mig med synpunkter, säger Inger Torpenberg.

Uppdaterad

Den så kallade dialogduken togs fram för några år sedan, men är nu uppdaterad och smidigare att använda. Hittills uppskattar Inger Torpenberg att 10 000 exemplar har skickats ut till svenska sjuksköterskeutbildningar och arbetsplatser. Den svenska versionen beställer man på webbplatsen.

Till dialogduken hör en instruktion och några berättelser som en arbetsgrupp kan börja prata kring, allt skrivet i korthet. Men det går lika bra att använda modellen för att ta upp egna patientfall som behöver pratas igenom. Den ger en struktur för samtalen så att värdet av att reflektera blir tydligt.

– Det är så man måste förhålla sig när man vårdar människor. Här finns inte rätt och fel utan alla tankar får vara lika starka.

Starthjälp vid motstånd

Inger Torpenberg hoppas att även arbetsgrupper där det kanske finns en rädsla för etiska diskussioner kan få i gång ett reflekterande tänkesätt.

EtikDialogduken.

– Det kan finnas förutfattade meningar och det finns så många olika skolor och filosofiska grunder. Här är det enkelt, bara att välja några värdeord att prata kring och sätta i gång.

Några förvalda värdeord finns på dialogduken om man inte har egna att ta upp.

ICN vill göra skillnad

  • Tusentals sjuksköterskor från hela världen möts just nu i Sydkoreas huvudstad Seoul på den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN:s kongress, som pågår från den 17 till den 23 juni.
  • Organisationen har som mål att stärka sjuksköterskans roll i alla länder och samarbetar nära med Världshälsoorganisationen, WHO.
  • Fler än 130 länder är medlemmar i ICN.
  • I Sverige delar Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening på medlemskapet.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida