100 personer i månaden går ur

Vårdförbundet fortsätter att tappa medlemmar. Medlemstalet är nu åter under 110 000.

1 september 2009

Under strejken förra året växte förbundet och hade 112 400 medlemmar. Men under det senaste året, från halvårsskiftet 2008 till halvårsskiftet 2009, har Vårdförbundet förlorat 1 800 medlemmar. Bland de yrkesverksamma medlemmarna är nedgången ännu större: 2 400 medlemmar.?Det stora raset inträffade precis efter det att avtalet med arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, skl, hade skrivits under. ??

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund tar allvarligt på medlemsminskningen, även om nedgången nu handlar om något hundratal medlemmar i månaden.?

– Att bli bättre på att rekrytera medlemmar är ett av huvudmålen 2009, säger hon.?

Medlemsrekryteringen har varit uppe till diskussion på ett av förbundsrådets möten och kommer också att diskuteras på de nationella mötesplatserna under hösten. Också på förbundskansliet har ett arbete just startats med inriktning på att rekrytera medlemmar. Hittills har man nöjt sig med att fokusera på studenterna. Arbetssättet ska bli bredare.?

– Det arbetet är ännu i sin linda. Men vi ska försöka utveckla mer stöd till de lokalt förtroendevalda i deras rekryteringsarbete.?

Att Vårdförbundets medlemsantal fortsätter att sjunka beror, enligt Anna-Karin Eklund, bland annat på att vårdbranschen ännu inte drabbats av många och stora varsel.?

– Vi är inte lika känsliga för konjunkturen som en del andra branscher där det har lett till att exempelvis Unionen (som organiserar privatanställda tjänstemän) har vänt sin nedåtgående medlemstrend. ??

Hur Vårdförbundet ska bli en attraktiv organisation för de fyra yrkesgrupperna kommer också att diskuteras i den organisationsutredning som under namnet Tema Vårdförbundet drar i gång under hösten.?

Anna-Karin Eklund anser att Vårdförbundet inte har varit bra på att rekrytera nya medlemmar. Det har lite grann fått gå av sig själv. Men med allt fler små privata företag inom vården måste förbundet bli mer aktivt.?

– Av någon anledning tror våra medlemmar att de inte behöver vara med i Vårdförbundet längre när de blir privatanställda. Jag skulle för min del nog snarast tycka tvärtom.??

Anna-Karin Eklund är också bekymrad över att många biomedicinska analytiker väljer ett annat fackförbund än Vårdförbundet.?

– Men det hör också till det som vi ska arbeta med i Tema Vårdförbundet: hur Vårdförbundet ska kännas som hemma för alla våra yrkesgrupper. ???

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida