Akademiska riskerar att förlora ännu fler sjuksköterskor

Akademiska riskerar att förlora ännu fler sjuksköterskor
Akademiska sjukhuset i Uppsala riskerar att förlora många sjuksköterskor om inte något görs för att dämpa deras missnöje. Foto: Akademiska sjukhuset

Sjuksköterskorna på Akademiska sjukhusets akutmottagning står fast vid sina uppsägningar och nu har också ett antal anestesisjuksköterskor sagt upp sig. Även de är missnöjda med löneutvecklingen.

14 juli 2011

Arbetsgivaren på Akademiska sjukhuset i Uppsala har agerat för att sjuksköterskorna på akutmottagningen ska ta tillbaka sina uppsägningar. Men samtidigt som en aktionsplan skrevs under visade en annan sjuksköterskegrupp sitt missnöje.

Redan tidigare under året har 16 av cirka 70 anestesisjuksköterskor sagt upp sig. Som ett direkt resultat av den låga löneutvecklingen i den senaste löneöversynen har nu ytterligare tre lämnat in sina uppsägningsansökningar.

– Vi har nyligen inlett en dialog med arbetsgivaren som har visat att de tar det här på allvar, säger Mattias Grütz, sjuksköterska på neuroanestesin och förtroendevald i Vårdförbundet.

Alldeles för lågt

Med junilönen stod det klart att Vårdförbundets medlemmar fick en procentuell löneförhöjning med i genomsnitt 1,35 procent. Alldeles för lågt, anser medlemmarna. Gun-Britt Lindkvist, vice ordförande i Vårdförbundets avdelning i Uppsala, håller med.

– I år, liksom förra året, har landstinget valt att göra riktade lönesatsningar på grupper som det är brist på. I år var det biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor som fick mer, säger hon.

På Akademiska sjukhuset har arbetsgivaren satsat på specialistsjuksköterskor inom psykiatri, operation och barn, samt på biomedicinska analytiker som arbetar natt . Några individuella satsningar har inte gjorts.

Vårdförbundet i Uppsala tycker att det är bra, men att utfallet är för lågt och att omfördelningar i budgeten behövs.

– Vi skickade ut en enkät efter lönerevisionen och har fått in många synpunkter. Bland annat svarar lönesättande chefer att de inte ges möjlighet att använda lön som ett instrument för att utveckla verksamheten, säger Gun-Britt Lindkvist.

Processen blev lidande

I Uppsala blev parterna klara med årets lönerevision ovanligt tidigt. Bra, eftersom medlemmarna får tillgång till den nya lönen tidigt. Men det har också en negativ sida. 

– Det gick så fort att processen blev lidande. Att det är ett sifferlöst avtal har inte gjort någon skillnad här. Våra medlemmar har fått ett utfall på 1,35 procent i genomsnitt och lägger vi till den strukturella satsningen tror vi att det blir totalt 1,5 procent. Det är alldeles för lite för att åstadkomma en lönespridning, säger Gun-Britt Lindkvist.

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida