Ambulanspersonalen i Norrköping skräms till tystnad av Sirius

Missnöjet med Sirius humanum som arbetsgivare är stort bland ambulanssjuksköterskorna i Östergötland. Men personalen vågar inte lufta sin kritik öppet av rädsla för repressalier eller att bli sparkade.

Efter ett möte i går kväll, då arbetsgivaren skulle förklara hur man ser på de krav som Vårdförbundet tidigare har ställt, är osäkerheten kring vad som kommer att hända fortfarande lika stor. Misstroendet från de anställda mot Sirius är kompakt.

Tufft arbetsklimat

Vårdfokus har pratat med ett stort antal anställda ambulanssjuksköterskor som arbetar för Sirius humanum. De beskriver ett tufft arbetsklimat med anställda som mår mycket dåligt.

Men att lufta sin kritik öppet vågar de inte eftersom de har upplevt att arbetsgivaren använder sig av olika skrämseltekniker för att tysta personalen. De säger att det kan handla om att man inte får en viss tjänst eller blir utan löneförhöjning.

– De som vågar säga ifrån kallas in till chefen och blir tillrättavisade, berättar ambulanssjuksköterskorna.

Inga nya löner

Missnöjet med just lönefrågan är stort, säger Christoffer Remnemark som är förtroendevald för Vårdförbundet.

– Det finns ambulanssjukvårdare som tjänar mer än jag, trots att jag är specialistutbildad sjuksköterska.

De anställda har inte fått nya löner sedan 2010. För 2011 har företaget sent omsider föreslagit ett nollbud med hänvisning till det kärva ekonomiska läget. Om det har förbättrats sedan Sirius ambulansverksamhet i Skåne försattes i konkurs är oklart. Den nuvarande driftschefen Christer Linden säger att han inte äger frågan eftersom han är uppsagd och bara arbetar ett par månader till. Vårdförbundet har inte fått något svar på vem som har mandatet att sätta de nya lönerna.

Godtycklig lönesättning

Lönesättningen upplevs som godtycklig av de anställda. Det saknas lönekriterier och de har inga lönesamtal med sina närmaste chefer. Nyanställda kan få flera tusen kronor mer än erfarna ambulanssjuksköterskor. Enligt den nuvarande driftschefen,  Christer Linden, är bästa sättet att få upp lönen att söka andra jobb för  ”det är så marknaden fungerar”.

Sirius bedriver ambulanssjukvård på entreprenad i Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Finspång och har ett 70-tal ambulanssjuksköterskor anställda. De senaste två åren har 13 slutat. Enligt de sjuksköterskor Vårdfokus pratat med beror det på missnöje med arbetsledningen och lönerna.

– Sirius verkar inte alls vara intresserade av att behålla den kompetens som finns bland dem som har jobbat här länge, säger en anställd.

Osäkert läge

Vårdförbundet försöker få igång samverkan med arbetsgivaren kring lönerna och andra viktiga frågor som arbetspassens längd, timbank och konvertering av tjänster. Det handlar bland annat om anställda som har vidareutbildat sig till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska, men som sen inte fått tjänster som det när de är färdigutbildade.

– Vi tyckte att vi hade en dialog på gång med den nuvarande chefen, men eftersom han också ska sluta vet vi inte riktigt vad som händer nu, säger Pia Molander, ombudsman på Vårdförbundet i Östergötland.

Vårdfokus har utan resultat sökt Karl Dingertz, verksamhetschef för Sirius ambulanssjukvård, för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida