Ambulanssjuksköterskor i Skåne och Östergötland fick nollbud

Ambulanssjuksköterskor i Skåne och Östergötland fick nollbud
Rickard Uppenberg, fackligt förtroendevald ambulanssjuksköterska i Skåne, har rekommenderat medlemmarna att ta ut sparad semester och kompensationstid. Foto: Lasse Bengtsson

Den privata ambulansentreprenören Sirius humanum AB har presenterat ett nollavtal för ambulanspersonalen i Skåne och Östergötland. Vårdförbundets förtroendevalda befarar att en konkurs är nära.

Arbetsgivaren bad om att få skjuta upp 2011 års lönerevision för ambulanspersonalen i Skåne och Östergötland, och när ett bud till sist kom var det ett nollbud. Det kom dessutom så sent att sista datum för att begära central förhandling hade passerats. Vårdförbundets förtroendevalda trodde därför att även datumet för en eventuell central förhandling skulle skjutas upp. Så skedde inte, vilket gjorde att arbetsgivarens bud blev ett slutbud.

Enligt Rickard Uppenberg, förtroendevald ambulanssjuksköterska i Skåne, har företagsledningen förklarat nollbudet med att ”det är ett prekärt läge”, vilket han tolkar som att företagets ekonomi är så pressad att de inte mäktar med några löneökningar.

Befarar en konkurs

Rickard Uppenberg har rekommenderat medlemmarna att ta ut sparad semester och kompensationstid. Han befarar att företaget i värsta fall kan stå inför en konkurs.

– Den här arbetsgivaren sköter allting dåligt: arbetsmiljön, fordonen, tekniken i bilarna, utbildning, löneutveckling, karriärmöjligheter. Ingenting fungerar bra. Ambulansverksamhet är en samhällsviktig funktion som inte ska drivas av privata entreprenörer med vinstintresse, säger han.

Hälso- och sjukvårdsstrategen Owe Johansohn på Region Skåne ansvarar för uppföljningen av upphandlingen mellan regionen och Sirius humanum. Han säger att han inte kände till nollbudet, men efter att företagets balansräkning förra året visade en förlust följer han den ekonomiska utvecklingen månad för månad.

– Vi måste ha handlingsberedskap inför alla situationer som kan bli allvarliga. Det har vi i det här fallet också. Framför allt för att ambulansverksamheten är viktig för samhället. Den får inte haverera, säger han.

Har god kontroll och insyn

Till skillnad från Vårdförbundet är Owe Johansohn dock inte orolig för hur Sirius driver ambulansverksamheten.

– Jag får en analys varje månad och vi har inga anmärkningar mot hur företaget sköter uppdraget. Vi har en god kontroll och insyn i den verksamhet som bedrivs.

Ambulanssjuksköterskan Richard Uppenberg anser att en anledning till företagets dåliga ekonomi är den stora personalomsättningen. Bara under det senaste året har 95 medarbetare i Skåne sagt upp sig. En tredjedel av de specialistutbildade sjuksköterskorna har slutat.

– Inskolningen av en ny ambulanssjuksköterska kostar omkring 100 000 kronor. Att skola in 60 stycken under ett år kostar 6 miljoner. Det kunde ha gått till bättre saker – löneökningar till exempel, säger han.

Vårdfokus har sökt Sirius humanums verkställande direktör, samt verksamhetschefen för ambulansen för en kommentar om den ekonomiska situationen. Ingen av dem har svarat – varken på mejl eller på telefonmeddelanden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida