Anna-Karin Eklund utmanas på posten som förbundsordförande

(UPPDATERAD ONSDAG 12.30) Vid kongressen i maj kommer Vårdförbundet att välja ordförande för de kommande tre åren. På förbundets webbplats kan alla se vilka som har nominerats. Anna-Karin Eklund ställer upp för omval — men det finns fler som kandiderar. Ordföranden i Skåne, Pia Arndorff, är en.

5 januari 2011

Fram till den 15 februari kan Vårdförbundets medlemmar nominera namn till uppdragen som förbundsordförande, vice ordförande, styrelseledamot, revisor och valberedning. Kravet är att personen först ska vara tillfrågad. En av kandidaterna till ordförandeposten är nuvarande ordföranden, Anna-Karin Eklund.

– Jag ställer upp för omval för att jag fortfarande tycker att uppdraget är roligt, spännande och viktigt, säger hon.

Vill förnya förbundet

En av utmaningarna är att fortsätta arbetet med att synliggöra medlemsgruppernas betydelse för vården. En annan är att förnya organisationen.

– När vi byggde organisationen 1977 var det efter en arbetsmarknad som bestod av landsting och kommuner. I dag ser vården annorlunda ut och förbundet ska kunna driva alla medlemmars frågor. Det betyder att vi måste bli bättre på att möta behoven från medlemmar inom privat vård, från dem som kombinerar klinisk tjänst med högskoletjänst, och från medlemmar som driver eget företag, säger Anna-Karin Eklund.

”Ett sundhetstecken”

Fler än Anna-Karin Eklund har nominerats till att leda förbundet de kommande tre åren. En är Pia Arndorff, nu ordförande för Vårdförbundets avdelning i Skåne, som har nominerats både som ordförande och vice ordförande. Anna-Karin Eklund ser inte det som ett tecken på oenighet i organisationen. Snarare som ett sundhetstecken.

– Vid val till förtroendeuppdrag är det naturligt att det dyker upp fler kandidater. I en organisation med 100 000 medlemmar finns det dessutom alltid personer som anser att någon annan än den sittande ordföranden skulle kunna göra det bättre. Det vore konstigt annars, säger hon.

Pia Arndorff vill att kongressen väljer henne för hennes förmåga att utåt förmedla vad Vårdförbundet vill och står för. Hon vill att förbundet ska synas och höras mer i den offentliga debatten.

– Det ska vara självklart när vården debatteras att det är experter från våra yrkesgrupper som ska tillfrågas om att vara med. Min strategi är att jobba mer utåtriktat så att alla vet vad Vårdförbundet vill, säger hon.

Vill driva kollektivets frågor

När det gäller utvecklingen av organisationen understryker Pia Arndorff vikten av att driva villkorsfrågor för kollektivet.

– Jag tycker inte att vi ska tappa att vi faktiskt är en facklig organisation. Ju bättre villkor vi kan skapa desto mer kan vi arbeta med yrkesutvecklande frågor. Att se villkorsfrågorna som basen i vårt fackliga arbete ser jag som ett sätt att behålla den höga medlemsanslutningen. Vi ska givetvis inte bli gamla traditionalister, men vi får aldrig glömma att vi måste förflytta oss i den takt där vi har medlemmarna med oss, säger hon.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida