Ännu fler norska sjuksköterskor strejkar för högre lön

Ännu fler norska sjuksköterskor strejkar för högre lön
Norsk Sykepleierforbund är en av de organisationer vars medlemmar har tagits ut i strejk. "Det är en viktig strejk för oss sjuksköterskor", säger ordförande Eli Gunhild By. Foto: Norsk Sykepleierforbund

Parterna i löneförhandlingarna för offentliganställda i Norge har fortfarande inte kommit överens. I dag trappas konflikten upp. Bland annat tas ytterligare 700 sjuksköterskor ut i strejk.

I dag tar den norska fackliga organisationen, Unio, ut ytterligare omkring 7 000 medlemmar i strejk. Förhandlarna accepterar inte att arbetsgivarens bud understiger den löneutvecklingen som har erbjudits de privatanställda.

”Det är inte offentliganställda som ska finansiera den offentliga välfärden med låga löner”, sa förhandlaren Arne Johannessen häromdagen.

1 600 sjuksköterskor

Det norska sjuksköterskeförbundet, Norsk Sykepleierforbund, ingår i Unio. Sedan i torsdags i förra veckan strejkar drygt 900 sjuksköterskor. I dag går ytterligare 700 sjuksköterskor ut i strejk.

– Det här är en viktig strejk för oss sjuksköterskor och för alla högskoleutbildade offentliganställda. Vi kan inte fortsätta att halka efter anställda i privat sektor om vi ska kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor, säger Sykepleierforbundets ordförande, Eli Gunhild By till Vårdfokus.

Rekryteringsbehovet ökar

Norge har inte samma sjuksköterskebrist som Sverige, delvis för att många svenska sjuksköterskor väljer att arbeta i Norge, men enligt Eli Gunhild By kommer rekryteringsbehovet att öka den närmaste framtiden.

– Politikerna har genomfört en reform som kallas samhandlingsreformen. Den kommer bland annat att innebära att patienter skrivs ut tidigare från sjukhus för att i stället vårdas på lokala vårdcenter som ska byggas upp. Och precis som i Sverige ser vi också här en utveckling där de gamla som vårdas på sjukhem är mycket mer vårdkrävande i dag än för några år sedan.

Halkar efter

De offentliganställda i Norge strejkar för att de fortsätter att halka efter den privata sektorn.

– Politiker här har fört fram att vi ska hålla nere våra krav därför att Europa är i kris, men vi måste föra vår kamp och förhålla oss till den norska strukturen. Industrin har fått mellan 4,2 och 4,5 procent i löneutveckling, vi har fått ett bud på 3,7 procent och det är för lågt, säger Eli Gunhild By.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida