”Äntligen fick vi träffa arbetsgivarna”

Almedalsveckan 2015. Sineva Ribeiro har varit en av de mest anlitande paneldeltagarna under veckan. Själv har hon framför allt uppskattat de informella träffarna med olika politiker.

Arbetsveckan är snart slut och de flesta Almedalsbesökarna lämnar ön. Det har diskuterats utbildning, arbetsmarknad, mänskliga rättigheter, mångfald, klimat, försvar – och mycket vård och omsorg. Vårdförbundets ordförande, Sineva Ribeiro, har ilat mellan en rad olika seminarier.

Vad tar hon med sig hem av Almedalsveckan 2015?

– Insikten om att det är viktigt att skapa mötesplatser – på annat sätt än att ingå i paneler. Vårdförbundet har haft inofficiella möten med ministrar och andra politiker. Det har varit betydelsefullt. Och mer avslappnat.

Hur vill du summera seminarierna?

– Att det har varit bra när vi företrädare från vårdens olika professioner slagit fast att vi vill samarbeta mer. Men det har saknats seminarier om den kommunala vården. Nästan allt har handlat om akutsjukvård, trots att kommunerna är de största vårdgivarna.

Och bäst av allt?

– Att vi har skapat relationer till den nya politiska ledningen för arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL  Det har varit omöjligt för oss att träffa dem tidigare – men här i Almedalen har de funnits. Vi har haft möten – med ministrar, sakkunniga och SKL:s ledning – om arbetstider, personcentrerad vård, kompetensförsörjning och om hur våra medlemsgrupper ska utvecklas.

Vilka frågor har varit viktigast för dig att föra ut?

– Villkoren för den akademiska specialisttjänstgöringen, AST:en, och vikten av att införa personcentrerad vård.

Har ni fått gehör för frågorna?

– Jag tycker att vi har tagit ett steg framåt när det gäller AST:en. Det finns ett intresse och en vilja från ledningen i SKL. Vi tolkar det som att det är rätt väg att gå, att fortsätta kämpa för AST i landstingen.

– Vårt mål är att den ska vara införd överallt inom fem år. Fast jag tror bara det tar tre. Antalet specialistsjuksköterskor fortsätter att sjunka och arbetsgivarna måste göra något. I sommar hålls nästan 2 000 vårdplatser stängda i Sverige. Det håller inte.

Och den personcentrerade vården?

– Svårare. Det talas om patienten i fokus, patienten i centrum, eller värdebaserad vård men de flesta har akutsjukhus och ekonomin i fokus. Vi lever i en hierarki med ett medicinskt paradigm, vilket kan tyckas lite märkligt med tanke på att bara 20 procent av dagens vård utförs på akutsjukhus. Det – och det faktum att vi vårdar en person med cancer, inte en cancer – skulle vi behöva prata mer om.

Veckans verkliga höjdpunkt då?

– En informell middag med politiskt sakkunniga om personcentrerad vård. Innan vi träffades var de skeptiska. Efteråt fick jag frågan om vad jag vill att de ska göra för att det ska bli verkligt. Det går att påverka. En annan höjdpunkt var att höra sjukvårdsministern säga: ”Vi måste lita på professionerna”.

Almedalen 2015

  • Almedalsveckan 2015 pågår från 28 juni till den 5 juli.
  • Trots att antalet evenemang är färre än under valåret 2014 hålls hela 3 431 stycken i år.
  • Av dessa handlar 447 om vård och omsorg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida