”Arbetsgivaren gör allt för att fördröja strejken” -Varsel i Skåne fördröjs

Region Skåne har gått ut på de varslade sjukhusens avdelningar och satt upp listor över vilken minimibemanning som behövs för att strejken inte ska bli samhällsfarlig. Enligt Vårdförbundet är det bara att strunta listorna. Men faktum är att personalen kan komma att bli villrådig när strejkklockan väl ringer i morgon klockan 12.

-­Det här är trams från arbetsgivarens sida. Enligt kommunala huvudavtalet är det den centrala nämnd som tillsatts för att bedöma samhällsfarligheten som ska bedöma om ett varsel eller en stridsåtgärd är samhällsfarlig eller inte. Det är inget som arbetsgivaren kan göra på egen hand, säger ordföranden i Vårdförbundets Skåneavdelning, Pia Andorff.

Hon berättar att Vårdförbundet har skickat ett brev till Sveriges kommuner och landsting med krav om att de omedelbart ser till att de anställda informeras om vad som gäller, det vill säga att arbetsgivaren inte ensidigt kan hävda att det krävs en viss minimimibemanning. Någon sådan överenskommelse finns inte mellan arbetsgivaren och förbundet.

Svårt hinna informera alla

-­ Det är omöjligt för oss att föra ut information under förmiddagen i morgon och kan leda till problem på arbetsplatserna. Det här måste arbetsgivaren rätta till snarast. Vi strejkar inte på arbetsgivarens villkor, säger Pia Andorff.

Region Skånes förhandlingschef, Gösta Rehnstam, menar att det kan ha blivit blivit något missförstånd i kommunikationen mellan Region Skåne, Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting.

– Vi hade uppfattningen att det hade varit en kontakt mellan Vårdförbundet och SKL centralt som resulterade i att vi skulle ta fram sådana här listor över minimibemanningen. Vi har verkligen inte för avsikt att sabotera för Vårdförbundet. Det viktiga är att patienterna inte kommer till skada i den här situationen, säger han.

Helsingborg och Ystad 

I samtal med Vårdförbundet önskade Region Skåne redan i torsdags att stora delar av de varsel som har lagts på sjukhusen i Helsingborg och Ystad skulle betraktas som samhällsfarliga.

  • intensivvårdsplatser i Helsingborg och Ystad
  • mottagning av patienter med livshotande tillstånd i Helsingborg och Ystad (prio 1)
  • behandling av färdigutredda cancerpatienter utan inskränkningar i Helsingborg och Ystad

Vårdförbundet avvisade Regionens begäran då det ansåg att kraven var allt för svepande. Regionen valde då att hänskjuta sin begäran till den centrala nämnden.

– Det är förskräckligt att arbetsgivaren använder nämnden för att fördröja vår strejk. Nämndens uppgift är att bevaka så att inte tredje man kommer till allvarlig skada och ska inte användas i taktiskt syfte, som Region Skåne nu gör, säger Pia Andorff

Gösta Rehnstam slår ifrån sig.

– Det här här för viktiga frågor för att driva taktikspel kring. Vi uppfattar att vi måste säkra de här verksamheterna utifrån samhällsfarligheten.

Frågan har nu lyfts upp på central nivå. Vårdförbundets chefsförhandlare, Margareta Öhberg, har begärt av den centrala arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting, att precisera exakt vilka varsel som är samhällsfarliga. I annat fall kan den partsammansatta nämnden inte ta ställning till arbetsgivarens begäran.

När ett varsel har hänskjutits till nämnden har den 14 dagar på sig att bedöma samhällsfarligheten. Under tiden måste personalen arbeta enligt sina ordinarie scheman.

Flera varsel i Ystad fördröjs

Hittills är det bara Ystad som har lyckats precisera sina krav. Det innebär att varslet inte kommer att träda i kraft på följande enheter på Ystad lasarett förrän nämnden har tagit beslut:

  • Gynmottagning avd 3
  • Kirurgen avd 1
  • IVA/Postop
  • Akutmottagningen
  • Geriatrisk avdelning 7
  • HIA/EVA
  • Hjärtvårdsavdelning/HIA
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida