Arbetsgivaren sänkte lönen men tvingades höja den igen

När Danderyds sjukhus la ned sitt bemanningscentrum gick sjuksköterskorna och barnmorskorna med på att omplaceras till andra avdelningar. Att det skulle innebära lönesänkningar med upp till 5 000 kronor per månad kom dock som en obehaglig överraskning.

För ett år sedan la Danderyds sjukhus ned sitt bemanningscenter. De tio sjuksköterskor och barnmorskor som arbetade där tackade ja till att förflyttas till andra avdelningar inom sjukhuset. Men det kom som en obehaglig överraskning att deras löner därmed skulle sänkas till den nivå som gällde i den nya verksamheten. Som mest rörde det sig om lönesänkningar på över 5 000 kronor i månaden.

Tvisteförhandlingar
Vårdförbundet protesterade och när arbetsgivaren på Danderyds sjukhus stod fast vid beslutet, med argumentet att bibehållen lön var orättvist mot kollegorna, begärdes en lokal tvisteförhandling. Förhandlingen avslutades i oenighet och fördes vidare som central tvist. Arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting förde frågan tillbaka till de lokala parterna och i måndags blev det klart: De omplacerade sjuksköterskorna och barnmorskorna fick behålla sina tidigare löner.

Organisationsförändring
– Med stöd av vårt kollektivavtal har vi hävdat att förflyttningen har skett inom ramen för anställningsavtalet, på grund av en organisatorisk förändring, och därför ska våra medlemmar behålla sina löner, säger Eva Ohrelius, ombudsman på Vårdförbundets avdelning i Stockholm.
I augusti får de tio omplacerade medlemmarna ut skillnaden mellan tidigare och ny lön för ett år tillbaka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida