Arbetsgivarna går i dag samman i en organisation

Jag hoppas att det innebär en större samordning. Så kommenterar Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund att Landstingsförbundet och Kommunförbundet i dag slås samman till Sveriges kommuner och landsting.

När Sveriges kommuner och landstings (SKL) kongress i dag säger ja till bildandet innebär det att Landstingsförbundet och Kommunförbundet definitivt försvinner. I och med detta kommer det att finnas bara en enda arbetsgivarorganisation inom den kommunala sektorn.

Samtidigt är det slutpunkten på en successiv övergång. Redan i maj 2003 beslutade Landstingsförbundet och Kommunförbundet att de skulle bilda en gemensam organisation och i oktober fattades beslut om namn och stadgar.

Sedan 2005 har de två förbunden haft en gemensam kansliorganisation, men två olika styrelser. Genom beslutet i dag slås också den politiska organisationen i hop och Sveriges kommuner och landsting får sin första egna styrelse.

Slipper olika beslut

Anna-Karin Eklund är positiv till sammanslagningen. Hon hoppas att samordningen mellan landstingen och kommunerna ska bli bättre än i dag.

? Nu blir det till exempel en styrelse som beslutar. Tidigare har det förekommit att Landstingsförbundets och Kommunförbundets styrelser fattat olika beslut, säger hon.

Anna-Karin Eklund hoppas också att sammanslagningen leder till minskade huvudmannastrider, att den innebär ett bättre helhetstänkande och att vården utförs mer utifrån varje individs behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida