”Arbetstidsprojektet bromsas av Västra Götalandsregionen”

”Arbetstidsprojektet bromsas av Västra Götalandsregionen”
Medlemmarnas budskap inför avtalsförhandlingarna var tydligt: Lös frågan med ohälsosamma arbetstider! I Västra Götaland befarar Vårdförbundet att utvecklingen bromsas. Arkivbild: Colourbox

Vårdförbundets krav på hälsosamma arbetstider bantades i avtalet med Sveriges kommuner och landsting ner till tre lokala utvecklingsprojekt. Men i Västra Götaland stoppas nu allt utvecklingsarbete kring arbetstider.

18 juli 2011

Sent under avtalsförhandlingarna föreslog Sveriges kommuner och landsting, SKL, att parterna gemensamt skulle följa tre lokala utvecklingsprojekt med fokus på hälsosamma arbetstider. Vårdförbundet såg det som en framgång. Resultatet verkar bli en flopp.

Helt andra ambitioner

I landstinget i Kalmar, en av tre arbetsgivare som frivilligt anmälde sitt deltagande, har diskussionerna kring utvecklingsarbetet bara inletts. I Skåne är det osäkert vart projektet kommer att leda. Och i Västra Götaland är Ola Sjöholm, lokalavdelningens vice avdelningsordförande, pessimistisk inför utvecklingen.

– Vi hade stora förhoppningar eftersom Västra Götalandsregionen sträckt upp handen och sagt att de ville vara med. Men arbetsgivaren vill inte bedriva något utvecklingsarbete kring hälsosamma arbetstider, säger Ola Sjöholm, Vårdförbundets vice avdelningsordförande i Västra Götaland.

Agerar bromskloss

Det enda Västra Götalandsregionen gått med på är att kartlägga de lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser kring arbetstider som redan finns, i syfte att se om de fungerar.

– Vår upplevelse är att Västra Götalandsregionen, som är en stor arbetsgivare, ville kontrollera den här processen. De ville inte att andra landsting skulle komma med några initiativ och anmälde sig därför frivilligt för att agera bromskloss, säger Ola Sjöholm.

Lokala projekt stoppas

Under tiden som utredningen pågår stoppas alla mindre projekt kring hälsosamma arbetstider. Detta har bland annat Sahlgrenska universitetssjukhuset drabbats av, där både Vårdförbundet och sjukhusledningen haft planer på att nå längre med arbetstidsförkortningar för dem som arbetar natt – ett projekt som nu läggs på is.

– Det är inte vi som inte vill och inte vår närmaste arbetsgivare heller. Men regionen säger att under tiden arbetstidsutredningen pågår så får vi inte jobba med lokala arbetstidsfrågor, säger Marita Tenggren från Vårdförbundet på Sahlgrenska, som hade hoppats på något helt annat när Vårdförbundet gjorde hälsosamma arbetstider till den viktigaste frågan inför avtalsförhandlingarna.

Inget avtalsbrott

Enligt Ola Sjöholm är inte arbetsgivarens agerande något avtalsbrott. Tolkningen ryms inom den vida skrivning som Vårdförbundet och SKL kommit överens om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida