Barbro vill inspirera dig

Barbro Lindberg är en av alla förtroendevalda i Vårdförbundet. Faktiskt var hon tidigare ointresserad av facket, sedan upptäckte hon att det går att påverka. Nu försöker hon själv få fler engagerade.

Vi befinner oss på Östersunds sjukhus, i ett sammanträdesrum på avdelning 208. Ett tiotal sjuksköterskor på avdelningen – några är med i Vårdförbundet, andra är det inte – har kommit till ett möte som Barbro Lindberg och Magnus Rönnerfjäll kallat till för att få i gång ett fackligt arbete på avdelningen. De är förtroendevalda på Vårdförbundet och ledamöter i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Jämtland. Diskussionen, eller snarare samtalet, böljar fram och tillbaka. Sjuksköterskorna som inte är medlemmar förklarar varför de inte har gått med och en berättar att han lämnade förbundet eftersom han inte tyckte att han fick stöd när han flyttade till Östersund och sökte en tjänst.

Några beskriver en misstro mot facket. En rad frågor kommer upp:

»Lönefrågan är viktigast, vad gör Vårdförbundet?« undrar en av de skeptiska sjuksköterskorna.

»Vi har en bedrövlig arbetsmiljö och måste göra något åt den. Hur kan vi få hjälp med det?« säger en annan som inte heller är medlem.

»Vilken strategi har Vårdförbundet för att möta 40-talisternas pensionsfråga?« frågar en student som nog verkar vara inne på att bli medlem i förbundet.

Barbro och Magnus svarar och förklarar varför de anser att man ska vara med i Vårdförbundet. Hon pekar bland annat på det stöd man kan få i ansvarsfrågor och berättar hur förtroendevalda på andra enheter på sjukhuset har kunnat hjälpa medlemmar som blivit uppsagda på fel grund eller som inte fått den retroaktiva lön de skulle ha haft rätt till.

Magnus Rönnerfjäll berättar att han på akuten bland annat har kunnat påverka en ombyggnad och utformningen av klinikens friskvårdspolicy. Det kunde han i och med att han som
förtroendevald kom med tidigt i planeringen och kunde föra in frågor som var betydelsefulla för sjuksköterskorna.

– Det är viktigt att ha en förtroendevald, men det är inte vi i avdelningsstyrelsen som bestämmer hur ni ska ha det, utan det gör ni som är medlemmar här på avdelningen, säger han.

Till sist säger Barbro och Magnus, innan Barbro delar ut broschyrer och medlemsansökningsblanketter:

– Kom ihåg att utan en förtroendevald så företräder ni var och en bara er själva. En förtroendevald däremot talar för arbetsgruppen och kan bevaka era intressen på ett helt annat sätt.

Stämningen på mötet har förändrats efter hand. Från att ha varit avvaktande och lite spänd blev den mer avslappnad och ? känns det som ? mer positiv. Tvivlet gentemot förbundet finns nog kvar hos några efteråt, men verkar ha dämpats.

Efter mötet är Barbro Lindberg ganska nöjd. Hon tycker att det har varit en positiv och bra diskussion och hon är optimistisk: både när det gäller att få fler medlemmar på avdelningen och att de kommer att utse en förtroendevald.

– Mitt mål med det här mötet var dels att värva medlemmar, dels att få dem som redan är medlemmar att välja en egen förtroendevald. Det finns ingen i dag på avdelningen. Den fackliga traditionen har varit knagglig länge, säger hon.

Uppenbarligen var hennes optimism riktig. I dag finns det en förtroendevald på avdelningen och Vårdförbundet har fått två nya medlemmar.

Det fackliga arbetet är viktigt för Barbro Lindberg, men har inte alltid varit det. Hon kommer från it-världen och var i början nästan motståndare, åtminstone ointresserad, säger hon i dag. I samband med rationaliseringar på företaget där hon arbetade tog hon, närmast litet motvilligt, på sig uppdraget som klubbordförande och blev mer och mer engagerad.

– Jag såg att det gav resultat, att jag kunde påverka det som hände på företaget så att det blev bättre för de anställda. Först i små frågor och sedan större.

När Barbro Lindberg efter utbildningen till sjuksköterska fick jobb på Östersunds sjukhus dröjde det inte länge förrän hon valdes in i avdelningsstyrelsen för Jämtland.

– Jag dolde inte mitt fackliga intresse och att jag hade erfarenheter. Det enda som kändes konstigt var att jag var så ny som sjuksköterska, säger hon.

Att vara förtroendevald, som Barbro Lindberg, är att ständigt vara på språng. Ena gången träffa medlemmar enskilt eller i grupp, andra gången diskutera med andra förtroendevalda och den tredje möta representanter för arbetsgivaren. Hela tiden med syftet att vara ett stöd och ge inspiration till både enskilda medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer.

Ibland kan det bli flera möten samma dag, trots att Barbro bara arbetar fackligt 40 procent. Tidigare, före mötet på avdelning 208, träffade hon en grupp förtroendevalda för att diskutera de frågor som är aktuella och viktiga på sjukhuset. Just den här gången handlade det framför allt om arbetet med att anpassa verksamheten till den nya arbetstidslagen. Tillsammans med Elisabeth Danebäck från dialysen, Eva Lundmark från en medicinavdelning och Agneta Lindberg från hjärtmottagningen diskuterade Barbro de förslag och lösningar som fanns på de olika enheterna.

Barbro Lindberg säger att det finns två sätt arbeta som förtroendevald.

– Många tror att facket alltid slår näven i bordet och är på krigsstigen jämt, men det är inte min modell. För mig är det fackliga arbetet förtroende och samarbete, inte att arbeta emot, säger hon.

Barbro har ett motto som hon en gång hörde av en som föreläste om motivation och ledarskap: »Jag vet att det inte går, men om det gick, hur skulle vi göra då.«

– Det citatet har jag med mig hela tiden i det fackliga arbetet.

Stöd till förtroendevalda i hela landet
Drygt 200 personer deltog förra året i de nationella mötesplatser, konferenser för förtroendevalda, som Vårdförbundet anordnade runt om i landet.

? Som förtroendevald på arbetsplatsen är man en nyckelperson i förbundet eftersom man finns så nära medlemmarna. Att möta kolleger från andra delar av landet ger en möjlighet att jämföra erfarenheter och testa idéer och utveckla sitt ledarskap, säger Vårdförbundets vice ordförande Lisbeth Löpare Johansson.

Vårdförbundets styrelse tycker att mötesplatserna var så lyckade att den har bestämt att anordna fem liknande under 2007.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida