Bättre vårdkvalitet ska ge högre lön

Efter en lång tids mycket intensivt arbete är vi tvungna att ta till konflikten som vapen för att uppnå vårt mål om rättvis lön till livsviktiga yrken.

Förhandlingarna om ett nytt avtal med varsel om konflikt handlar i grunden om att påverka både arbetsgivarens och samhällets syn på våra yrkens värde. Vi inledde arbetet med värderingsförändringen för 20 år sedan. Vi är nu etablerade i den akademiska världen med egna kunskapsområden och egna professurer. Men detta är inte tillräckligt. Nu måste förändringen också genomföras i praktiken på varje arbetsplats.

Var och en av oss har ett eget ansvar direkt gentemot varje individ vi möter. Varje vårdmöte bygger på den kunskap vi har och att vi använder den för att nå de bästa resultaten. Det är detta vi ska ha betalt för. Vi vill ha ett tydligt samband mellan kunskap, resultat och lön. Kunskapen om vad vi vet, kan och gör måste finnas överallt, både hos skl, Sveriges kommuner och landsting, och hos varje lokal arbetsgivare. Vi ska använda den lokala lönebildningen för detta.

Ett vanligt argument för att våra medlemmars löner ligger på en så blygsam nivå är att det ekonomiska läget hos arbetsgivaren inte tillåter en större ökning. De har inte råd helt enkelt. Men en sammanställning som Vårdförbundet gjort visar att det inte finns något klart samband mellan en kommuns ekonomiska resultat och utfallet för Vårdförbundets medlemmar. Det är i stället arbetsgivarens förhållningssätt och arbetssättet kring löneprocessen som avgör vad det blir för resultat.

SKL vill gärna titta på statistik över löneutveckling i stället för att se hur det ser ut i verkligheten och vad våra yrkesgrupper faktiskt har i lön. skl skruvar inte bara med statistiken för att hävda sina intressen, de hävdar också att vi fått en betydligt högre löneökning än vad vi faktiskt har. Resultatet beror på vilka siffror som jämförs. skl pekar på individens löneökning medan vi jämför med kollektivets, det vill säga alla medlemmars löneökning. Egentligen är detta argumenterande ointressant för det är bara att titta i lönekuvertet och se vad vi faktiskt har i lön. Ska vi uppfatta skl:s retorik som att de inte tycker att akademiskt kvinnodominerade grupper ska ha högre lön? Att vi i grunden inte är felavlönade?

Vi vill att en modern välfärdsstat ska visa värdesättningen av vår kunskap, även när det gäller lönen. Det blir problem för vården och välfärden när tre års högskoleutbildning värdesätts så här lågt. Förbättrad vårdkvalitet ska ge högre lön!

För att inte avtalsrörelsen helt ska skymma alla andra viktiga frågor inom Vårdförbundet väljer vi nu att skjuta på delar av Vårdförbundets ordinarie kongress till hösten. Då får vi alla tid att förbereda oss inför de viktiga framtidsdiskussionerna på ett bra sätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida