Därför är livslönen viktig

Därför är livslönen viktig

Utbildning ska löna sig. Men trots att de flesta är överens om det så är det långt ifrån verklighet. Särskilt för oss inom kvinnodominerade kunskapsområden.

5 mars 2014

Den samlade lönen under ett helt liv påverkas av en mängd egna val och olika politiska beslut. Självklart är yrkesvalet viktigt; hur och vad man studerar och inom vilken sektor man arbetar. Det spelar även stor roll om man arbetar heltid eller deltid. ?

Dessutom har det märkligt nog betydelse vilket kön och vilken relationsstatus man har. En gift man med barn tjänar mer än en ogift man utan barn. Men för kvinnor gäller det omvända. ?I dag är löneskillnaden mellan könen 13,9 procent. Lönegapet mellan kvinnor och män har minskat med 0,2 procentenheter under det senaste året. Om vi fortsätter i samma takt tar det minst 67 år tills vi har jämställda löner. Det duger inte!

??I Akademikerförbundet Sacos senaste livs-lönestudie jämförs 36 högskoleutbildningar med arbete direkt efter gymnasiet. Utöver löner har man även räknat med studiemedel, skatter, pensioner och risk för arbetslöshet.

?Resultatet visar att genomsnittlig livslång avkastning för akademiska studier är sju procent. Men för våra professioner ser det dystert ut. En biomedicinsk analytiker tjänar till exempel aldrig in sin utbildning. Genomsnittlig livslön för en biomedicinsk analytiker är 13,4 miljoner kronor. Det är ungefär tre procent mindre än genomsnittet för en person som enbart har samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning. Som jämförelse kan nämnas att en läkare, enligt Sacos beräkningar, tjänar in sin utbildning vid 32 års ålder. ?

Vilka följder får det vid yrkeslivets slut för oss som valt traditionellt kvinnodominerade yrken, där lönespridningen är dålig och möjligheterna till en god löneutveckling under karriären är små? Ordet ”fattigpensionär” ligger tyvärr nära till hands för många av oss. ?

Vilka följder får det för samhället och arbetsmarknaden att många av dem som börjar arbeta direkt efter gymnasiet tjänar mer över livet än stora akademikergrupper? I slutänden påverkas kvaliteten i verksamheten, och kunskapsutveckling och kompetensförsörjning blir svår att upprätthålla. Därför är jämställda livslöner lika mycket en fråga för hela samhället som för den enskilda individen.??

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. Då samlas vi kring frågan om jämställda löner: ”Efter kl 15.53 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för lön hela dagen!” Delta gärna i den digitala kampanjen den 8 mars. ??

Läs mer här: ?
www.vardforbundet.se/8mars

Ur min agenda i mars

5-6: Förbundsstyrelsen sammanträder
8: Internationella kvinnodagen!
14: Deltar i debatten "Vilka lösningar och åtgärder krävs för att lösa sjuksköterskebrist?" Dagens Medicin arrangerar
20: Deltar vid avdelning Dalarnas årsmöte
31: Möte med SSN, sjuksköterskornas nordiska samarbete, Köpenhamn

 

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida