De offentliganställdas två europeiska fack går samman

Nästa år får de offentliganställda i Europa ett fack på europanivå i stället för två.

Hittills har både the European federation of public service unions, EPSU, och den europeiska delen av Internationalen för stats- och kommunanställda, ISKA, verkat i Europa.

Men nu har styrelsen för EPSU beslutat att föreså att organisationen går samman med den europeiska delen av ISKA, som redan tidigare har sagt ja till en sammanslagning. 

Den nya organisationen kan börja sitt arbete efter det formella beslutet i juni nästa år.

ISKA:s arbete är inriktat på internationellt bistånds- och solidaritetsarbete, medan EPSU är en federation inom Europafacket.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida