De vill göra verklighet av visionen

För första gången bjöd Vårdförbundet i Västra Götaland in alla sina lokala fackliga samordnare till en gemensam konferens om kongressbesluten.

27 februari 2009

Över Byfjorden ligger dimman tät. Mörkret sänker sig över bergknallarna. Borta i väster spelar ljusen på e6:ans bro över viken. Men 110 förtroendevalda från Västra Götaland märker det knappt. De lägger pussel.

Först upp på estraden är Ingrid Frisk, vice ordförande i förbundsstyrelsen. Hon anger tonen och pekar ut riktningen.

– Vi har en idé. Om vi samlar oss har vi bra förutsättningar att få ett gott yrkesliv och ge en god vård. Men varje dag måste vi fråga oss: Var är jag? Vart ska jag?

Underlaget för de omkring 110 förtroendevalda från hela Västra Götaland är besluten om vision och inriktning från Vårdförbundets kongress, som avslutades i slutet av november.

Så tar processledaren Per Ulvestig över rodret.

– Vi hade lagt upp ett program. Men han gjorde om det helt och hållet, anförtror mig Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet i Västra Götaland.

Hon berättar att hon och styrelsen inte vet särskilt mycket om hur Per Ulvestig har lagt upp de två dagarna. Att de har »tagit Gud i hågen« är väl ett ovanligt välfunnet uttryck, eftersom Per Ulvestig till vardags är kyrkoherde i Herrljunga församling av Svenska kyrkan.

Kontakten med honom har dock gått genom studieförbundet Sensus (en sammanslagning av tbv och Svenska kyrkans studieförbund).

– Jag har träffat Per och gått igenom vad vi vill uppnå. Det sätt han berättade om hur han tänkte arbeta gjorde att jag kände förtroende för honom, säger Sineva Ribeiro.

Processledaren förklarar att han – och de 110 förtroendevalda – ska lägga pussel. För att lite mer konkret visa vad han menar öppnar han ett tusenbitars Revensburger Puzzle. Innan de båda dagarna är slut har han hunnit med att få ihop ramen till pusslet.

– Det är det ni också är här för: att skapa ramen för er verksamhet, säger Per Ulvestig.

Och sedan får de fortsätta att fylla den med innehåll hemma i de olika klubbar som Vårdförbundet Västra Götaland består av.

Pusslets ram skapas med post-it-lappar, grupparbeten, happenings på scenen och rent fysiska positioneringar.

Så småningom utkristalliserar sig fem »hörnbitar«: styrning och prioriteringar i och av vården, hållbart och utvecklande arbetsliv, professionernas status i samhället, Vårdförbundets möjlighet att koppla vision till verksamhet och slutligen länkarna i vårdkedjan.

Eva Nohr Bredin arbetar i Sotenäs kommun. Hon tycker att en vision kan vara bra, men för att den ska fungera hos medlemmarna måste den brytas ned till något konkret. De två dagarna på Bohusgården har inneburit ett steg på väg, men bilden av Vårdförbundets arbetsuppgifter de kommande åren måste bli ännu mer konkret.

– Vi måste komprimera det ännu mer och fokusera på det som är viktigt för oss och våra medlemmar, säger hon.

Hennes kollega Helena Johansson från Strömstad – båda tillhör samma klubb, som omfattar sex kommuner i norra Bohuslän – var också kongressombud. Hon tillstår att det finns problem med att engagera medlemmarna i det fackliga arbetet.

– Men under konflikten hade vi bra möten i Strömstad, inte minst för att jag kunde ge dem förstahandsinformation direkt från Stockholm.

Eva Nohr Bredin beskriver också den tröghet det kan finnas i att arbeta fackligt.

– Men det är inte bara jobbigt. Det fackliga arbetet ger energi också!

Vårdförbundet i Västra Götaland har 850 lokalt förtroendevalda. 130 av dem har ett lokalt samordningsansvar. Det var dem Vårdförbundet bjöd in till den gemensamma två­dagarskonferensen, den första i sitt slag i avdelningens historia. 110 kom.

– Syftet var att få fler delaktiga i besluten från Vårdförbundets kongress, säger Sineva Ribeiro. Den kunskapen har tidigare oftast stannat hos kongressombuden.

Hon tycker att det känns bra att ha en processledare som inte är medlem i Vårdförbundet.

– Han går inte in i sakfrågorna, han ser bara till att processen löper på.

Avdelningsstyrelsens mål är att 80 procent av medlemmarna ska ha haft en diskussion om den vision kongressen formulerade innan året är slut. Hur kommer det att gå?

– Jag är säker på att sakfrågorna från kongressen och visionen kommer att vara kända, även om det sker på olika sätt, säger Sineva Ribeiro.

Ett kvantitativt mål är att styrelsen ska besöka alla 49 kommuner och 14 regionförvaltningar under 2009.

– Vår metod är att komma när medlemmarna kallar – men också när de inte hör av sig. Vi tar kontakt och frågar när de brukar fika. Och så säger vi: »Bra, vi kommer.«

Vision 2018
Kongressen i november antog »Vision 2018« som i 26 punkter under fyra huvudrubriker beskriver målen för förbundet på tio års sikt.

För tiden fram till nästa kongress 2011 beslutade kongressen om tre strategiska fokus: Säker vård, profession och villkor.

Allt material från kongressen finns på nätet: www.vardforbundet.se/kongress2008

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida