avtalsrörelsen 2019

Deras ord väger tungt

Deras ord väger tungt
Medlemmarna i avtalsrådet samlade: Karin Simonson Alm, Jörgen Ekström, Maria Löfqvist, Ingrid Allerstam, Linda Linné, Carina Rautalin, Peter Mähler, Cecilia Stoor, Britta Unneby, Fredrik Skoog, Karin Nordén Persson, Anna-Karin Johannesson. Foto: Vårdförbundet.

I bästa fall får de ett bra avtalsförslag att ta ställning till — eller så får de fundera över om positionerna är så låsta att det är värt att gå ut i konflikt. Vårdförbundets avtalsråd spelar en viktig roll i avtalsprocessen. Ute bland medlemmarna är trycket starkt.

Det är tystlåtet om vad som händer i förhandlingarna om ett nytt avtal mellan Vårdförbundet och SKL/Sobona. Medlarna jobbar. Förhandlarna jobbar. Men vad som sägs bakom de stängda dörrarna vet inte många.

– Just nu är det inte mycket att berätta. Det är ju inte heller vi, utan medlarna, som leder processen och vi vet ännu inte vad deras hemställan kommer att handla om, säger Vårdförbundets förhandlingschef Annelie Söderberg.

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Lars Nyman.

En hemställan är det formella förslag som medlarna så småningom väntas lägga fram efter att ha gått igenom parternas yrkanden. När medlingsförslaget väl kommer startar en process i Vårdförbundet som ska leda fram till att förbundsstyrelsen antar eller förkastar det. Här har både förbundsrådet och avtalsrådet en viktig roll.

Endast rådgivande

Det var Vårdförbundets kongress 2014 som bestämde att ett avtalsråd skulle inrättas. Tio av de tolv ledamöterna väljs av kongressen, två utses av förbundsstyrelsen. Avtalsrådet har ingen beslutanderätt utan fungerar endast som rådgivare till förbundsstyrelsen i avtalsfrågor: till exempel när ett yrkande fastställs, avtal sägs upp, slutbud ska förkastas eller antas och vid konfliktåtgärder.

– Det är jag eller förbundsordföranden som kallar till avtalsråd. Vi har oftast möten via länk och så här i förhandlingstider förväntas de vara tillgängliga med kort varsel. De får förstås också löpande rapporter om vad som händer i avtalsprocessen, säger Annelie Söderberg.

Kan tycka olika

Varje ledamot är självständig så de måste inte tycka likadant utan kan ge olika råd. De ska ha ett nationellt perspektiv och representerar varken sitt yrke eller sin avdelning, men utifrån sina olika erfarenheter och bakgrund ska de bidra till att medlemsperspektivet beaktas.

Ingrid Allerstam är en av tolv ledamöter i Vårdförbundets avtalsråd. Foto: Maria Ejd.

Ingrid Allerstam är specialistsjuksköterska och ledamot i Vårdförbundets Stockholmsavdelning. Hon är en av medlemmarna i avtalsrådet som tillsattes av den senaste kongressen 2018. För att kunna ge goda råd krävs förtroende och kunskaper, säger hon.

– Vi måste förstås ha medlemmarnas förtroende, något vi har fått genom att de har valt oss på kongressen. Sen behöver vi också ha goda kunskaper om avtalen. Man måste förstå kollektivavtalet för att kunna ge goda råd.

”Nu backar vi inte!”

Om det är tyst från förhandlare och medlare så mullrar det desto mer bland medlemmarna ute på arbetsplatserna och i sociala medier. ”Kämpa på nu!”, ”Vik inte ner er!”, ”Nu backar vi inte!” var kommentarerna när en av sjuksköterskegrupperna på Facebook nyligen frågade efter hälsningar till Vårdförbundets förhandlare.

Louise Persson, sjuksköterska på ASIH i Helsingborg.

En av dem som kommenterade var Louise Persson, sjuksköterska på ASIH i Helsingborg och förtroendevald för Vårdförbundet. ”Det är jättebra att ingångslönerna höjts men de erfarna kan och får inte åsidosättas som i dag. Det är de som lär upp de nya, är deras stöttepelare, trygghet och mentorer samt står för en stor del av patientsäkerheten”, skrev hon bland annat.

– Jag tror många har stora förhoppningar på det här avtalet. Själv tycker jag att vi har det bra på min arbetsplats, men det är tufft på många håll här i Helsingborg. Man orkar inte hur länge som helst och jag vet att det är många som funderar på att lämna vården om det inte händer något nu, säger Louise Persson.

Tusentals namnunderskrifter

En annan av dem som kommenterade var Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald i Stockholm. Hon har dragit i gång en namninsamling för ”rättvisa löner och hälsosamma villkor” som Vårdfokus berättat om tidigare. I dag har det blivit drygt 8 800 underskrifter.

– Det här sprids ju bara via Facebook så det är ändå ganska bra resultat så här långt, men jag hoppas att fler ska skriva under och hjälpa till så att det sprids till politikerna inom SKL, säger Lotta Dickman.

Lotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska och fackligt förtroendevald i Stockholm. Foto: Maria Ejd.

Hon berättar att många av dem som hon har kontakt med är innerligt trötta på lönesituationen och hoppas på att avtalsförhandlingarna nu ska ge resultat.

Pratas om övertidsblockad

– Det finns ett visst mått av uppgivenhet och flera års besvikelser gör att en del inte vågar tro att det ska gå bra. Men det finns även många optimister i Facebookgrupperna och min känsla är att folk är taggade för konflikt eftersom de är så less på lönerna. Sen kanske inte strejk skulle vara den bästa metoden, många skriver om övertidsblockad och det skulle ju verkligen få en otrolig effekt, säger Lotta Dickman.

Hennes upprop kommer att fortsätta hela avtalsrörelsen – här hittar du namninsamlingen: Stoppa försämringarna i vården. Dags för rättvisa löner och hälsosamma villkor.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida