Din röst hörs i media

Din röst hörs i media
Sineva Ribeiro. Foto: Anna Simonsson

Vårdförbundet syns och hörs i media, till och med mer än andra förbund i vårdsektorn. Det är vi som är vården och du påverkar genom oss!

Under våren reser jag runt och pratar med medlemmar och förtroendevalda över hela landet. Tack för bra samtal och kloka inspel! Ni har mycket viktigt att berätta och det är tydligt att det fackliga engagemanget är starkare än någonsin.

Ibland får jag höra ”Men Vårdförbundet syns inte tillräckligt i media!” från frustrerade medlemmar. Den reaktionen är fullt förståelig: du jobbar och sliter och samma problem återkommer, år efter år — trots larmrapporterna i media och trots arbetsgivarnas och politikernas löften om förbättring. Dessutom har takten i medielandskapet ökat dramatiskt, med snabbare nyheter, smarta mobiler och personanpassade nyhetsflöden. Det gör att det inte är så lätt att bilda sig en uppfattning om hur väl Vårdförbundet kommer ut i media med medlemmarnas frågor.

Så, låt mig försäkra dig om att vi är en stark röst i samhällsdebatten, för dig som medlem. Oberoende analyser visar att förbundet är opinionsmässigt skickligt, stridbart och effektivt i media. Med tusentals artiklar, tv- och radioinslag syns vi oftare än andra förbund inom vårdsektorn.

Ett färskt exempel på att vi tagit plats i media är att jag i egenskap av ordförande för Vårdförbundet på internationella kvinnodagen fick äran att vara med på Expressens traditionsenliga lista över ”Årets kvinnor”. Som enda fackförbundsrepresentant.

Motiveringen löd: ”Det är inte brist på sjuksköterskor, men det är brist på sjuksköterskor som vill jobba i yrket. Sineva Ribeiro har vänt Vårdförbundets sviktande medlemsantal till rekordhöga 115 000, och sagt upp det centrala kollektivavtalet med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Ribeiro tar strid för att den kompetens som sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor besitter ska få kosta. Vi håller med.”

Detta är glädjande, inte så mycket för mig som person, för det är ju inte jag som individ som är med på listan — utan det är du och alla Vårdförbundets medlemmar! Detta är ett kvitto på att vi driver medlemmarnas frågor på ett framgångsrikt sätt i samhällsdebatten när det gäller jämställdhetsfrågor och arbetsmiljö i kvinnodominerade yrken.

Ett annat exempel är frågan om höjd pensionsålder, ett förslag som jag nyligen kritiserade i en debattartikel i Aftonbladet som fått stor spridning. Vårdförbundet uppfattar Pensionsgruppens förslag om att höja pensionsåldern redan nästa år som tondövt för hur verkligheten ser ut för dig som medlem. Det ska löna sig att ha arbetat ett helt liv med att främja hälsan och livskvaliteten hos svenskarna. Bättre arbetsvillkor måste gå före höjd pensionsålder!

Under den pågående avtalsrörelsen har vi givetvis också synts och hörts i massor av medier. I skrivande stund är förhandlingarna fortfarande i gång och jag kan därför inte berätta mer än just detta: vi har synts och hörts, för bättre villkor för dig.

Ur min agenda:

2 april:

  • Deltar på Arbetsterapiforum
  • Deltar på Queen Silvia nursing award’s fifth anniversary

3–4 april:
Förbundsråd

11–12 april:
EFN-möte i Bryssel (EFN= European federation of national nurses associations)

29 april:
Medlemsträff i Västra Götaland

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida