En försäkring som få känner till

Vårdförbundets inkomstförsäkring kan förstärka ekonomin med många sköna tusenlappar för den medlem som blir arbetslös. Men få utnyttjar den.

3 april 2009

Arbetslös? Har du varit med i a-kassan i minst ett år får du 80 procent av lönen i arbetslöshetsersättning. Det gäller dock inte medlemmarna i Vårdförbundet – de tjänar för mycket.

Maxersättningen i a-kassan motsvarar 80 procent av 18 700 kronor i månaden. För den som tjänar 25 000 kronor i månaden och sedan blir arbetslös handlar det om flera tusen kronor. Tillskottet från Vårdförbundets inkomstförsäkring motsvarar då drygt 5 000 kronor.

Inkomstförsäkringen infördes den 1 januari 2008. Från försäkringen kan man få ersättning i som högst 200 dagar och för en månads­inkomst på upp till 60 000 kronor.

Dessutom får den som är ersättningsberättigad ett söka jobb-bidrag på 4 000 kronor. Det bidraget, som är avsett att användas till kortare kompetensutveckling, resor i samband med jobbsökeri och så vidare, får också den som tjänar under 18 700 kronor i månaden.

Hittills har ganska få utnyttjat förbundets inkomstförsäkring. Under förra året gjordes utbetalningar till 46 personer. I år är de något fler – under de två första månaderna 2009 gjordes 36 ut­betalningar. Men med de varsel om uppsägningar som nu läggs i landets kommuner och landsting kan antalet komma att växa snabbt.

Antalet anmälda arbetslösa medlemmar i Vårdförbundet till aea, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa, var i februari 313.

Självklart finns det också villkor som måste uppfyllas. Först och främst måste du ha varit medlem i såväl a-kassan som förbundet i tolv månader. Arbetslösheten ska vara ofrivillig (du får inte ersättning om du själv säger upp dig). Du måste ha blivit medlem i Vårdförbundet före 62-årsdagen. Försäkringen upphör att gälla den första i den månad du fyller 64 år.

Och precis som i den statligt reglerade a-kassan gäller en karenstid på sju dagar. Försäkringen börjar alltså betalas ut på den åttonde dagen av arbetslöshetsperioden.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida