En idé för bättre utbildningsvillkor

Vårdförbundets idé om akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor möts av stort intresse från många håll.?

De allra flesta verkar vara överens om att något måste ske för att förbättra villkoren för sjuksköterskor som specialistutbildar sig. Frågan är bara hur. Nu har Vårdförbundet arbetat fram en konkret idé som vi kallar AST — Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor.

I korthet handlar vår idé om att specialist­utbildningen ska ske inom ramen för en utbildningsanställning som regleras genom kollektivavtal. Modellen liknar läkarnas ST-utbildning, men en viktig skillnad är att sjuksköterskornas utbildning fortfarande ska ges av universitet och högskola.

Den modell vi föreslår skapar förutsättningar både för en mer verksamhetsnära kunskaps­utveckling och bättre villkor för de sjukskö­terskor som väljer att specialistutbilda sig. Fler specialistsjuksköterskor i vården ger enligt forskningen stora positiva effekter för både patientsäkerheten och samhällsekonomin, bland annat genom kortare vårdtider.

Och det är brådskande att få till stånd en förändring. På många håll inom vården är läget redan i dag akut. Vårdplatser får hållas stängda och operationer får skjutas på framtiden.

I dag är det allt som oftast en ekonomisk förlustaffär för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Det har fått till följd att både antalet och andelen specialistsjuksköterskor fortsätter att minska.

Det är brist inom samtliga specialiteter, men värst är läget inom psykiatri, äldrevård, anestesi- och intensivvård. Medianåldern på dem som är yrkesverksamma i dag har dessutom ökat kraftigt, hälften av de specialistutbildade sjuksköterskorna är över 50 år och många närmar sig pensionsåldern.

Under våren har Vårdförbundet deltagit vid riksdagspartiernas kommun- och landstings­dagar, riksmöten och kongresser. Det har gett oss goda möjligheter att presentera och diskutera vår idé om en utvecklad specialistutbildning med politiker från hela landet. Och vi möts av ett stort intresse. Både från politiker och från berörda myndigheter och andra intressenter i samhället.

Eftersom vår idé är just en idé, bjuder vi in så brett som möjligt till en dialog med alla berörda parter — politiker, myndigheter och vårdgivare. Tillsammans kan vi bli en stark kraft för att förändra systemet för specialistutbildning. En otroligt viktig fråga för vårdens säkerhet, kvalitetsnivå och kunskapsutveckling!

Ur min agenda i maj:

  • 6: Möte med nytillträdda lokalordföranden i Vårdförbundet.
  • 7: Presidiemöte Vårdförbundet och IBL.
  • 12-26: ICN-möte i Melbourne, Australien.
  • 28-29: Förbundsstyrelsen sammanträder.
  • 29: Deltar vid hbtq-festivalen i Göteborg.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida