Etisk kod i stadgehäftet

2 oktober 2009

Förbundets stadgar och de fyra yrkesgruppernas etiska koder finns nu i en gemensam skrift. Röntgensjuksköterskorna var sist ut – koden antogs under röntgenveckan i augusti förra året – så nu har varje yrkesgrupp sin egen etiska kod. I förordet skriver Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund att det är viktigt att de etiska koderna finns i samma häfte eftersom det i stadgan hänvisas till dem.?

www.vardforbundet.se, klicka på STADGAN.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida