EU. Ros och ris för Lavalutredning

2 januari 2009

Plus: Kollektivavtalen är grunden för villkoren för så kallad utstationerad arbetskraft.

Minus: Omöjligt att kontrollera att löntagarna verkligen har de villkor arbetsgivaren påstår.

Så kan man sammanfatta TCO:s syn på den så kallade Lavalutredningen, utredningen om hur EG-domstolens krav på svensk lag ska tillgodoses. Den lämnades strax före jul till regeringen.

TCO:s chefsjurist Ingemar Hamskär har varit sakkunnig i Lavalutredningen.

– Utredaren Claes Stråhts uppdrag har varit mycket svårt. Att samtidigt respektera den svenska arbetsmarknadsmodellen och EG-rätten har inte varit helt möjligt, säger han.

Men han är kritisk mot att Claes Stråht i sina förslag har gått längre än vad EG-rätten egentligen kräver. Det gäller främst att förslaget skapar kryphål för oseriösa arbetsgivare. De består till exempel i att fackliga företrädare ska förhindras att kontrollera att en arbetsgivare verkligen tilllämpar de villkor han säger sig erbjuda. Inte heller ska facket få kräva olycksfallsförsäkringar eller striktare regler om nattarbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida