Fackliga rättigheter i fara

I USA förlorar offentliganställda rätten att strejka och teckna kollektivavtal. I Europa rasar fackförbunden mot EU:s försök att lägga sig i de offentliganställdas löner.

6 april 2011

Som en vindpust i Europa och som en kraftig orkan i USA blåser antifackliga vindar i skuggan av finanskrisen. ?

— Full fart mot stenåldern skulle man kunna kalla detta, säger Leif Dergel, internationell sekreterare på TCO, om det offentliganställa i flera amerikanska delstater fått uppleva de senaste månaderna.?

I början av mars röstade politikerna i Ohio igenom en lag som förbjuder offentliganställda att strejka. Några dagar senare gick delstaten Wisconsin längre än så. Tiotusentals människor hade under flera veckor i protest barrikaderat Wisconsins kongressbyggnad. Demokraterna hade lyckats förhala en omröstning genom att hålla sig borta från senaten. ?

Men vilda demonstrationer och försök till förhandlingar hjälpte inte. Den republikanske guvernören Scott Walker lyckades ändå driva igenom sitt lagförslag, som bland annat innebär att offentliganställda förlorar rätten att teckna kollektiv­avtal. Liknande lagförslag diskuteras i flera amerikanska delstater.?

Någon liknande slakt av offentliganställdas fackliga rättigheter ser Leif Dergel inga tendenser till i Europa. Men även här målas de offentliganställdas löner och förmåner upp som ”problemet” i en tid av ekonomisk kris, säger han. Fackliga organisationer i Europa har bland annat reagerat på en klåfingrig vilja hos EU:s beslutsfattare att lägga sig i medlemsländernas lönebildning, trots att detta är en fråga för arbetsmarknadens parter.??

I slutet av mars fattade euroländerna beslut om en pakt, bland annat med pekpinnar om att hålla nere löne­utvecklingen i länderna, vilket ledde till stora fackliga protester på gator och torg.?

Även Sverige erbjöds att gå med i pakten, men tackade nej. Det fick Leif Dergel och andra fackliga företrädare att dra en lättnadens suck.?

— Svenska regeringen gjorde precis som vi ville. Det är bra att man står upp för den svenska modellen och inte accepterar någon europeisk inblandning i lönebildningen, säger han.??

Attacken mot fackförbunden som organiserar offentliganställda i USA har fått Vårdförbundet och andra fackförbund i Europa att skicka protestbrev och kondoleanser. ?

Jämfört med USA och andra EU-länder sticker Sverige ut med en lagstiftad full förhandlingsrätt för offentliganställda.?

— Så ser det ut just nu, peppar, peppar, säger Leif Dergel och tillägger att kollektivavtal aldrig ska tas för givet.?USA har visserligen världens största fackföreningar, men i förhållande till folkmängden världens svagaste, säger han.?

— Att kollektivavtal fungerar i Sverige beror på att vi fortfarande är så organiserade. Men även här minskar medlemsantalen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida