Fantastisk resa med Vårdtåget

Vårdtåget var en fantastisk resa fylld av spännande möten, ny kunskap och trevlig samvaro. Tack alla ni som var där för ert stora engagemang!

Vårdtåget är ett sätt för Vårdförbundet att visa upp den kunskap som medlemmar dagligen bidrar med och att se till att utvecklingen verkligen får genomslag ända ut till varje enskild patient. Därför är det extra roligt att se det stora engagemang som medlemmarna visat under vårdtågsturnén. Många har uttalat att de fått ta del av ny kunskap som de direkt kan ta med sig till sin egen verksamhet för att göra vården bättre och effektivare.

Våra professioner bär en enorm kunskap som Vårdförbundet, bland annat genom Vårdtåget, ser till att leverera. Medlemmarna tar varje dag ett stort ansvar för att ge den allra bästa vården och utveckla verksamheten. Nu måste arbetsgivarna ta sitt ansvar för att alla medlemmar ska få möjlighet att använda sin kunskap fullt ut. I dag står bland annat traditionella hierarkier och kulturer i vägen.

Den kraft som skulle frigöras om man vågade ta steget och genomföra en reform där man bryter de traditionella hierarkierna i vården och i stället utgår från den allra bästa kunskapen, skulle utan tvekan medföra ett enormt stort steg mot en säkrare, bättre, effektivare och billigare vård.

För att få till en sådan förändring måste vi börja med att se över hur våra utbildningar är utformade. Därför driver vi just nu frågan om bättre utbildningsvillkor — från grundutbildning till specialistutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling. Vårdförbundet uppmanar landets samtliga vårdpolitiker att tydligt ta ställning för en bättre och mer specialistutbildad vård-personal.

För mig är kopplingen mellan våra yrken, våra utbildningar, vårdens utformning och våra villkor väldigt tydlig. Vi måste påverka i ena änden för att få resultat i den andra. När vården är organiserad så att vi ska kunna bidra på bästa sätt finns också förutsättningarna på plats för att vi ska kunna genomdriva den värderingsförändring som kan ge oss de allra bästa villkoren och ge oss betalt fullt ut!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida