Får inte tillbaka sin tjänst efter fackligt uppdrag

Får inte tillbaka sin tjänst efter fackligt uppdrag
Kristina Fluur Hedman får inte återgå till sin tjänst som specialistsjuksköterska på Östersunds sjukhus. Foto: Lottie Nilsson

Efter att ha varit ordförande för Vårdförbundets avdelning i Jämtland i tolv år fick Kristina Fluur Hedman nej när hon ville återgå till arbetet som sjuksköterska.

11 mars 2014

När Kristina Fluur Hedman inte blev omvald som ordförande för ett par år sedan ville hon gå tillbaka till sin tjänst som specialistsjuksköterska på barnmottagningen på Östersunds sjukhus. Det fick hon inte.

– Cheferna är okunniga om vad som gäller. Det står tydligt i lagen om facklig förtroendeman att man har rätt att komma tillbaka till samma eller likvärdigt arbete efter uppdraget, säger hon.

När hon blev vald till ordförande för tolv år sedan tvekade hon eftersom hon hade en så bra tjänst med en egen mottagning på barnmottagningens allergienhet. Självständig och med en förhållande vis hög lön.

– Jag tog uppdraget eftersom jag visste att jag hade rätt att komma tillbaka till min tjänst, säger hon.

Har uppdaterat sig

Kristina Fluur Hedman berättar att hon under åren som förtroendevald har deltagit på seminarier och möten om barnallergi – ”en slags uppdatering bekostad av arbetsgivaren”, kallar hon det. Men hon förstår att det inte är helt lätt att komma tillbaka till på en tjänst efter så många år.

– Jag ville ge dem tid och tog ett arbete som skolsköterska en termin, men när jag sedan sa till mina chefer att jag tänkte börja på barnmottagningen igen svarade de: ”Det tänkte inte vi.” Då blev jag arg och gav dem en kopia på texten i lagboken.

Hon gick tillbaka till barnmottagningen under ett par månader, men kände att det fanns en avoghet mot henne och sedan december har hon varit hemma med lön. Kristina Fluur Hedman säger att hon har försökt att samarbeta kring villkor som ställts.

– Cheferna har hänvisat till att jag har brister i kompetensen inom det som är min specialitet och sedan erbjuder de mig arbete inom psykiatrin – som jag inte har någon erfarenhet av.

Viktig principfråga

Conny Carlsson, ombudsman för Vårdförbundet i Västernorrland och Jämtland, ska träffa landstingets representanter i en tvisteförhandling på torsdag eftermiddag. Innan dess vill han inte uttala sig om Kristina Fluur Hedman, men säger att det här är en viktig principfråga för fackliga organisationer.

– Lagen är tydlig – man har rätt att återgå till sin anställning efter ett förtroendeuppdrag. Om inte arbetsgivarna följer det kan konsekvensen bli att det blir svårt att få personer att ta på sig fackliga uppdrag, säger han.

Även en moderat landstingsledamot i Jämtland engagerar sig i Kristina Fluur Hedmans rätt att komma tillbaka till arbetet efter sitt fackliga uppdrag. I en interpellation till landstingsfullmäktige undrar han hur fackliga representanter ska kunna rekryteras om de behandlas så här.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida