fackligt

Fysioterapeuterna lämnar samarbete med Vårdförbundet

Fysioterapeuterna lämnar samarbete med Vårdförbundet
2016 tecknade Vårdförbundet och Fysioterapeuterna ett nytt avtal om hälsosamma arbetstider med SKL. På bilden Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, Heléne Fritzon, ordförande SKL:s förhandlingsdelegation och Stefan Jutterdal, ordförande Fysioterapeuterna.

Fysioterapeuternas förbundsstyrelse har idag beslutat att ansöka om inträde i Akademikeralliansen. Därmed lämnar de avtalssamarbetet med Vårdförbundet i OFR, Offentliganställdas förhandlingsråd.

4 december 2018

Ett skäl till Fysioterapeuternas beslut är att Vårdförbundet vill ändra stadgarna för avtalssamarbetet. I dagsläget har parterna ett jämbördigt förhållande, vilket innebär att man har lika mycket att säga till om ifall ett avtal till exempel ska sägas upp.

Vårdförbundet har föreslagit att vikta det till 75-25. Anledningen är att Vårdförbundet har så mycket fler offentliganställda medlemmar – omkring 80 000 mot Fysioterapeuternas 7 300.

– Vi ställde frågan och gav dem ett bud, men de valde att inte förhandla om det, säger Annelie Söderberg, Vårdförbundets förhandlingschef.

Fysioterapeuternas ordförande Stefan Jutterdal betonar att tanken var att man skulle vara två jämbördiga parter när samarbetsavtalet tecknades.

– När nu Vårdförbundet vill ändra stadgarna för vår samverkan från ett jämbördigt förhållande till att inflytandet skulle vara viktat var det varken acceptabelt eller intressant för oss att stanna kvar, säger Stefan Jutterdal till tidningen Fysioterapi.

Många års samarbete

Avtalssamarbetet mellan Vårdförbundet och Fysioterapeuterna inom OFR har funnits sedan 2010. Ett tungt vägande skäl för dåvarande Sjukgymnasternas riksförbund var att samarbetet gav dem större möjligheter till förhandlingar med SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Fysioterapeuterna har tillsammans med Vårdförbundet förhandlat fram HÖK-16 som gäller till den sista mars 2019. Fysioterapeuterna kommer nu att behöva ansluta till ett avtal inom Akademikeralliansen i stället.

Goda relationer

– Vi har redan kontaktat Akademikeralliansen och ser möjligheter till samarbete med andra förbund som finns där: arbetsterapeuter, psykologer, farmaceuter, logopeder med flera. Vi tror att flera hälsoförbund kan bli starkare i ett gemensamt påverkansarbete, säger Stefan Jutterdal till tidningen Fysioterapi.

Även det nystartade Barnmorskeförbundet/SRAT kommer att bli en del av Akademikeralliansen.

Stefan Jutterdal betonar att det bara är avtalssamarbetet som man lämnar och att relationen mellan Vårdförbundet och Fysioterapeuterna fortfarande är god och att man framöver kommer att arbeta tillsammans för att påverka i andra frågor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida