fackligt

Göteborg hotas av vite för icke godkänd skyddsutrustning

Göteborg hotas av vite för icke godkänd skyddsutrustning
Många olika slags munskydd och visir har använts - nu sätter Arbetsmiljöverket ned foten och säger att bara CE-märkt skyddsutrustning accepteras. Arkivbild: Getty images.

Efter en anmälan från Vårdförbundets skyddsombud ställer Arbetsmiljöverket nu krav på att all skyddsutrustning som används vid covidvård i Göteborgs stad ska vara CE-märkt. Dessutom måste dokumentationen av smittrisk förbättras — annars hotar vite.

26 augusti 2020

— Vi är mycket nöjda med Arbetsmiljöverkets beslut. Det är ett bra och tydligt ställningstagande. De håller med oss fullt ut både när det gäller skyddsutrustning och att arbetsgivaren måste ha bättre koll på vilka som riskerat att bli smittade i jobbet, säger Mats Svensson, huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Göteborgs stad.

Redan i maj gjorde huvudskyddsombuden en 6:6a-anmälan om problemen sedan de fått många samtal från medlemmar som var oroliga över att det var så mycket skyddsutrustning som inte var godkänd.

Provisorisk skyddsutrustning

— Det var till exempel visir som gjorts av overheadfilm och förkläden som tillverkades av frivilligorganisationer. Det var väldigt fina initiativ i en svår situation, men vi tycker ju att den utrustning som används ska vara godkänd, säger Mats Svensson.

Det fanns också skyddsutrustning som köpts in och godkänts av testföretag, men som inte var CE-märkta.

— Vi ville att Arbetsmiljöverket skulle göra en bedömning av om detta var okej. Nu tycker vi att de har gett klart besked om att det måste vara CE-godkänd skyddsutrustning, säger Mats Svensson.

Måste plockas bort

I ett föreläggande till Göteborgs stad skriver Arbetsmiljöverket att de måste se till att all personlig skyddsutrustning som inte är CE-märkt eller har tillfälligt tillstånd från Arbetsmiljöverket plockas bort så att den inte finns tillgänglig på arbetsplatsen.

Enligt ett yttrande från arbetsgivaren finns det inte längre icke godkänd skyddsutrustning, medan skyddsombuden uppger att det är kvar på vissa håll. För att kontrollera att icke godkänd utrustning har rensats ut på arbetsplatserna kommer Arbetsmiljöverket därför att göra en fysisk inspektion i stadsdelen Angered.

Förbättra dokumentationen

Arbetsmiljöverket kräver också att stadsdelarna förbättrar sin dokumentation när personal har utsatts för risken att bli smittad. Det gäller inte bara covid-19 utan alla smittämnen i riskklass 3 och 4 som arbetstagaren kan ha exponerats för.

Mats Svensson är huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Göteborgs stad. Foto: privat.

— I nuläget dokumenteras när någon har blivit sjuk, men vårt krav var att det ska finnas skyldighet att dokumentera när någon har arbetat hos en patient som senare visat sig ha covid. Det är för att det inte ska bli några diskussioner sen om var och när man kan ha blivit smittad om man skulle insjukna själv, säger Mats Svensson.

Även här gör Arbetsmiljöverket ett tydligt ställningstagande och skriver i sitt föreläggande att Göteborgs stad ska ta fram skriftliga rutiner för hur de ska dokumentera konstaterad exponering av smittämnen.

Kraven från Arbetsmiljöverket ska genomföras omedelbart och är förenade med ett vite på 150 000 kronor om arbetsgivaren inte följer beslutet.

Får stor betydelse

Sedan ett par veckor tillbaka har Göteborgs stad inga covidsmittade på sina äldreboenden eller bland de som har hemsjukvård. Men Mats Svensson anser att Arbetsmiljöverkets krav ändå får stor betydelse i händelse av nya covidfall eller vid andra smittsamma sjukdomar.

— Det här tydliggör att arbetsgivaren måste se till att ha godkänd skyddsutrustning. De måste ha tillräckliga lager och vända sig till andra aktörer inom vården om det inte räcker. De måste också ha koll på vilka arbetstagare som blivit exponerade för smitta så att man vet det sedan om de skulle insjukna.

Många olika stadsdelar

Mats Svensson tycker att Vårdförbundet trots allt har haft en bra dialog kring de här frågorna med arbetsgivaren under covidpandemin, men det har varit tungrott.

— Vården bedrivs i tio olika stadsdelar och vi har blivit hänvisade till att prata med alla eftersom skyddsfrågorna ligger där. Vi hade velat ha ett forum för hela Göteborgs stad där vi kunde ta upp det här, säger han.

Nu omorganiserar Göteborgs stad och lägger ner stadsdelsförvaltningarna, i stället samlas all hälso- och sjukvård under en förvaltning.

— Det tror vi blir mycket bättre, frågorna kommer bli lättare att hantera, säger Mats Svensson.

Begäran om åtgärder kring arbetsmiljö och arbetstider (6:6a)

  • Om du som arbetstagare eller skyddsombud upptäcker risker i arbetsmiljön eller att arbetsgivaren inte följer reglerna om arbetstid tar ni kontakt med arbetsgivaren och ber att riskerna rättas till.
  • Om denna kontakt inte räcker kan du som skyddsombud använda din rätt att begära åtgärder. Det gör du med stöd av 6 kap 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor och 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid.

Fakta: Arbetsmiljöverket

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida