HALLAND: Fallprevention vann

Ett fallpreventions­projekt från medicinkliniken, avdelning 61 på Länssjukhuset i Halmstad vann förstapriset i avdelning Hallands tävling om säker vård.

I projektet har förstås de fallpreventivsansvariga sjuksköterskorna deltagit, men också till exempel apotekare, sjukgymnast och arbetsterapeut.

Projektet pågick under april till oktober i år. Jämfört med samma tid förra året har antalet fallolyckor på avdelningen minskat med 50 procent.

– Det handlade om rätt enkla åtgärder. Personalen frågade patienterna om de behövde gå och kissa, såg till att de inte var hungriga och sänkte sängarna inför natten. På det sättet har de åstadkommit detta goda resultat, berättar Bo Reftel i avdelningsstyrelsen.

På andra plats kom ett sjukhusövergripande projekt om standardvårdplaner om nutrition och på tredje plats en beskrivning av nattpersonalen på en medicinavdelning, om hur de där jobbar med fallprevention, båda på Länssjukhuset i Halmstad.

Mer om tävlingen finns att läsa på avdelning Hallands hemsida www.vardforbundet.se/halland.  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida